Wopke Hoekstra in Hazerswoude

Op 7 februari bracht Wopke Hoekstra een bezoek aan Hazerswoude-Rijndijk. Tijdens het bezoek ging hij samen met lijsttrekker Jeroen van Gool, vertrekkend fractievoorzitter Marjon Verkleij, de CDA wethouders en een aantal andere kandidaten op de CDA-lijst langs bij dorpshuis De Som en kleinschalige woonvoorziening De Herbergier. Daar ging het gezelschap in gesprek met diverse vrijwilligers en professionele krachten.

Ondersteuning van vrijwilligers
“De afgelopen periode hebben wij als fractie in de gemeenteraad hard gewerkt om in alle kernen een zogenaamde dorpshuiskamer te realiseren en ingezet om het vrijwilligers in het verenigingsleven zo aangenaam mogelijk te houden.”, aldus Marjon Verkleij die na 12 jaar het politieke toneel in de gemeente zal verlaten. “In Alphen aan den Rijn draait ontzettend veel op de inzet van vrijwilligers, zonder hen zouden we nergens zijn”, zegt CDA-lijsttrekker Jeroen van Gool. “Toch horen we steeds vaker om ons heen, dat het verenigingsleven onder druk komt te staan. Ik heb met Hoekstra besproken, dat knellende regelgeving en bureaucratie de inzet steeds lastiger en onaangenamer maken. Wij vinden het belangrijk om het vrijwilligerswerk juist wél leuk te houden. In de gemeente hebben wij hierom extra aandacht en ondersteuning voor vrijwilligers georganiseerd en in beleid vast laten leggen.”, aldus Van Gool.

Talenten benutten
Wopke Hoekstra is sinds 2021 partijleider van het CDA en werd onlangs beëdigd tot minister van Buitenlandse Zaken. Tijdens zijn bezoek was hij zichtbaar onder de indruk van zowel de zorginstelling als het dorpshuis, dat vorig jaar de deuren opende. “Ik vind dat het verenigingsleven een plek moet zijn waar ieders talent kan worden benut, waar je veilig bent en niet wordt gehinderd door allemaal bureaucratie.”, zo zei Wopke Hoekstra tijdens zijn bezoek aan De Som. In het dorpshuis zitten onder meer een bibliotheek, kinderopvang, een ruilwinkel, een muziekschool en het heeft een door vrijwilligers onderhouden tuin.

Kleinschalige initiatieven in de wijk
In de Herbergier, waar mensen met geheugenproblemen in een huiselijke setting terecht kunnen als zelfstandig wonen niet meer lukt, ging Hoekstra in gesprek met Jerry en Simone Hacketh. Het echtpaar Hacketh woont met hun twee kinderen in het zorginstelling omgebouwde oude gemeentehuis. “Erg leuk om de heer Hoekstra hier te ontvangen en te kunnen laten zien hoe wij ons leven hier inrichten om anderen te helpen”, aldus Jerry Hacketh. Hoekstra reageerde door te benadrukken hoe belangrijk het is dat mensen op een plek als deze kunnen leven. “Zorgen voor elkaar zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar in een steeds individualistischere samenleving is dat niet altijd zo. Daarom is het zo mooi als dit soort kleinschalige initiatieven – gewoon in de wijk – de ruimte krijgen.”, sloot Hoekstra af.

Tijdens het bezoek kwamen ook wethouders Kees van Velzen en Han de Jager aan het woord over hun inzet tijdens de afgelopen periode om vorm en inhoud te geven aan de ambitie om in elke kern een dorpshuiskamer te realiseren en zorg laagdrempelig toegankelijk te houden.