Wisseling van raadsleden

CDA-raadslid Johan Wijnhorst zal in de raadsvergadering van 3 juni afscheid nemen van de raad. Hij heeft aangegeven de functie als raadslid niet langer te kunnen combineren met zijn werk als schoolleider van het Wellantcollege. Vooral in deze Covid-periode vraagt dat werk veel meer inzet van hem, waardoor hij te weinig tijd overhoudt voor het raadswerk.

Johan is in april 2018 in de gemeenteraad gekomen, nadat Kees Van Velzen tot wethouder werd benoemd. Hij heeft zich afgelopen jaren ingezet op het sociaal domein en op publiek en financieel domein. Johan was ook vicevoorzitter van de auditcommissie.

“Ik heb me de afgelopen jaren met veel plezier ingezet voor onze prachtige gemeente. Ik kijk dan ook met veel plezier terug op de besluiten, waarin we samen met andere partijen en stakeholders optrokken” aldus Johan. Hij was nauw betrokken bij de besluitvorming over de kinderboerderijen en tennisbanen. Ook heeft hij zich sterk gemaakt voor het beter leesbaar maken van de rapportages voor raadsleden.

“We gaan de kennis van zaken van Johan zeker missen”, zegt fractievoorzitter Marjon Verkleij. “We zijn blij dat we in Henk Oostdam een goede opvolger vinden, die veel kennis heeft van financiën. In deze tijd waarin gemeenten goed moeten letten op de financiën is dat een belangrijke portefeuille.” Het CDA dankt Johan voor de tijd die hij in het raadswerk heeft gestoken en wenst hem in zijn werk en privéleven veel succes toe.

Henk Oostdam wordt in de raadsvergadering van 3 juni benoemd als raadslid en zal grotendeels de portefeuille van Johan overnemen. In het dagelijks leven is Henk zelfstandig belastingadviseur. Het CDA wenst Henk veel plezier en succes als raadslid.