Sponsor worden

  • Het CDA spreekt u aan?
  • Onze aanpak smaakt wat u betreft naar meer?
  • U wilt uw steentje bijdragen met een gift?

    Dat kan!

Als u een bijdrage in geld of in natura wilt leveren, dan vernemen wij dat graag. Laat het ons weten op het formulier onder aan deze pagina.

Het CDA is geregistreerd als ANBI bij de belastingdienst (CDA/anbi).
U kunt dit nagaan in het zoekprogramma van de belastingdienst (ANBI zoeken)

Uw gift in geld en fiscaliteit

Als u sponsort met een geldbedrag dan is uw gift onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen in de inkomstenbelasting.
Schenkt u als besloten vennootschap? Dan is de gift onder de voorwaarde daarvoor in de vennoot-schapsbelasting van de winst aftrekbaar.
De gift is steeds aftrekbaar in de aangifte over het waar waarin u de schenking heeft gedaan.

Uw gift in natura en fiscaliteit.

Sponsort u in natura dan wordt dat fiscaal gezien als gift en is deze gift ook als zodanig aftrekbaar. De hoogte van de gift is eenvoudig vast te stellen als u daarvoor kosten maakt. Het gaat dan in ieder geval om het bedrag van de kosten die u voor uw rekening neemt.
De waarde van uw inspanning voor het CDA is onbetaalbaar. Hoewel wij u daar zeer erkentelijk en dankbaar voor zijn levert dat verder geen als gift aftrekbaar bedrag op.

Let op de omzetbelasting als u als ondernemer kosten van het CDA voor uw rekening neemt

Als u kosten voor uw rekening neemt, dan is de omzetbelasting over die kosten niet verrekenbaar en dat is voor u kosten verhogend. Daar mag u rekening mee houden, het bedrag van uw gift is dan het bedrag van de kosten inclusief omzetbelasting. Let er dan evenwel op dat u deze omzetbelasting niet per ongeluk (toch) terugvraagt in de omzetbelasting. Als u voor ons kosten vergoed of voor ons facturen betaald, dan is de omzetbelasting op die factuur voor u niet verrekenbaar met de af te dragen omzetbelasting. Het besluit uitsluiting aftrek omzet belasting verhinderd dat. Wij zouden niet graag zien dat u door uw bijdrage aan ons bij de fiscus in problemen komt.

Helpt u mee?

Uw aanbod om ons te helpen zien wij graag tegemoet. Om alles goed te kunnen verwerken ontvangen wij van u graag de volgende informatie:

Onze bijzondere dank voor uw bijdrage. De penningmeester neemt contact met u op.

Voor de volledigheid nog het volgende: Uw toezegging tot een gift in geld verplicht u nog tot niets. Pas als u uw toezegging gestand doet door de betaling en bijschrijving op de rekening van het CDA wordt uw aanbod tot een gift definitief en is de schenking tot stand gekomen.