Kirsten Bruijnes

# 8

Lerares en vrijwilliger met een groot sociaal hart

Komende 4 jaar zou ik mij graag willen inzetten op het gebied van het sociaal domein. Onderwijs, vrijwilligers en mantelzorg, ouderen zorg, kansengelijkheid en zorg op maat zijn bijvoorbeeld onderwerpen waar ik graag mee aan de slag wil gaan.