Jeroen van Gool

#1 – Lijsttrekker 2022

Betrokken bruggenbouwer, vader, echtgenoot, ouderling PKN, directeur Wethoudersvereniging.

Jeroen Van Gool over Alphen aan den Rijn en samen bouwen

Waar staat Uw lokale CDA voor?

CDA Alphen aan den Rijn gelooft in Samen Leven is SAMEN DOEN. Voor het CDA staan de inwoners centraal. Daarom bestaat onze fractie uit allerlei verschillende enthousiaste vertegen-woordigers uit al onze dorpen en de diverse wijken van Alphen ‘stad’. Wij maken ons sterk voor een groene, leefbare en veilige gemeente. Dit doen we samen met andere fracties en waar nuttig ook met de CDA-fracties in andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland of in de Eerste en Tweede Kamer.

Samen problemen oplossen en verantwoordelijkheid nemen. Ook na de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart blijven wij dit met veel inzet en energie doen. Voor én met de
inwoners van onze dorpen, wijken en stad. Het CDA zet zich in voor normen en waarden en gelooft in verbinding en de positieve kracht van wat mensen samen kunnen bereiken. Wij moedigen maatschappelijke initiatieven en de creativiteit vanuit de samenleving van harte aan. We trekken grenzen tegen grof en asociaal gedrag én tegen verruwing en criminaliteit. We staan pal
voor fatsoen en respectvol met elkaar omgaan.

Het CDA in Alphen aan den Rijn heeft lokale wortels en rechtstreekse lijnen met Den Haag als dat kan helpen voor onze lokale belangen. Samen met u, inwoners en ondernemers houden we onze gemeente Alphen als parel in het Groene Hart. We bouwen ‘letterlijk’ verder aan
een prachtige woon-, werk- en leefomgeving. Samen met u willen wij de ingeslagen weg in onze gemeente voortzetten, waarbij voor ons het CDA-gedachtegoed een stabiele basis is. Zij aan zij wil het krachtige CDA-team de komende jaren de schouders er weer onder zetten. U kunt op ons en mij rekenen.

Jeroen van Gool
Lijsttrekker 2022