Interview Marjon Verkleij

Marjon Verkleij vertrekkend fractievoorzitter kijkt met trots terug.


De komende weken blikken we met bekende en minder bekende CDA-politici terug en vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Vandaag aan het woord Marjon Verkleij fractievoorzitter CDA en al 12 jaar de eerste vrouw op de CDA-kieslijst. Marjon draagt dit jaar het stokje over aan de nieuwe lijsttrekker Jeroen van Gool. We blikken terug op een reeks successen en leerervaringen.

Marjon, waar ben je het meest trots op?

Op het vertrouwen; de vele mooie contacten en dat ik iedere keer weer genoeg stemmen heb gekregen van inwoners en de CDA-leden om me in te mogen zetten voor de Alphense politiek. Drie periodes hebben we in de coalitie verantwoordelijkheid genomen voor het gemeentebeleid. Vanuit de oppositie kun je weliswaar veel makkelijker kleur geven en de pers halen, vooral als je ergens tegen bent. Maar in de coalitie zit je aan het stuur, neem je verantwoordelijkheid en gaat het om verschillen zien te overbruggen in plaats van uitvergroten en kan je veel meer bereiken dan ‘roeptoeteren’ langs de zijlijn. Dat laatste zien we (ook landelijk) momenteel veel te veel en daar wordt de wereld niet beter van.

Wat zijn voor jou persoonlijk politieke hoogtepunten?

Het mooiste moment was dat we in 2014 als CDA de herindelingsverkiezingen wonnen. Als grootste partij hebben we toen de leiding mogen nemen om de nieuwe gemeente vorm te geven. Dat was een moeilijke periode van bezuinigingen en omvormen. De drie gemeentes Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn moesten in elkaar worden geschoven met alle gevoeligheden die daarbij komen kijken. Waar ander gefuseerde gemeente  de eerste jaren moeite hebben met financieel op orde te blijven, slaagde Alphen aan den Rijn daar glansrijk in.

Een hele eer vond ik het, dat ik als voorzitter ben benoemd van de benoemingscommissie van de nieuwe burgemeester. Dat vond ik persoonlijk heel leuk om te mogen doen en met Liesbeth Spies hebben we daar in december 2014 een hele goede burgemeester uit geselecteerd.

Waar ik ook blij van word, is dat mijn motie voor het invoeren van een kinderburgemeester en kinderraad zo positief is uitgevallen. De gemeente is er nu voor het tweede jaar mee bezig en het is zo leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen meedoen. Echt heel belangrijk dat ook zij beseffen wat politiek en democratie is en wat zij er zelf aan kunnen doen. Als vervolg op dit succes heb ik ook een motie ingediend voor een kinderlintje, zo belangrijk dat kinderen ook beloond worden voor buitengewone inzet!! Dit jaar, op 20 november, de dag van de Rechten van het Kind, worden de eerste lintjes uitgereikt.

Waar heb je echt een CDA stempel op kunnen drukken?

De balans tussen groen en rood, oftewel tussen zorg voor de natuur, speel en leefruimte en voldoende woningen is echt een CDA-ding. We kijken niet alleen naar het nu, maar hebben ook zorg voor de volgende generaties. In dat kader heeft de afgelopen periode het klimaat veel meer aandacht gekregen. Zo heb ik destijds een motie ingediend voor vertaling van het klimaatakkoord van Parijs naar de Alphense agenda en daarmee de aanzet gedaan voor de duurzaamheidsconferentie. We voelen allemaal dat er iets moet veranderen, willen we de aarde ook nog voor volgende generaties kunnen gebruiken. In het landelijk gebied, maar ook in de steden hebben we echt last van bodemdaling. We doen vanuit Alphen mee in de ‘Greendeal bodemdaling’ om te onderzoeken wat we kunnen doen tegen de verzakking en om tijdig te participeren anders te gaan bouwen. Daarnaast doen we hele concrete zaken waar je nu iets aan hebt.  Zoals meedoen aan Steenbreek, een motie van Helma van der Louw en mij, om de eigen omgeving te ontstenen en groene beplanting aan te brengen. Beter voor de waterafvoer en minder hittestress.  Zo zijn er allerlei subsidies  voor het duurzaam maken van je huis. We hebben het duurzaamheidsloket ingericht in de nieuwe bibliotheek: huis van duurzaamheid waar inwoners veel informatie kunnen verkrijgen. Het CDA heeft zich sterk gemaakt om vooral te investeren in zonnepanelen op daken en bedrijven en geen windmolens vlak bij huizen.

Voor de politiek werkte je in het maatschappelijk middenveld, hoe heb je die ervaring in kunnen zetten?

Ik heb veel bestuurswerk gedaan voor vrouwenorganisaties in Nederland en ontwikkelingslanden. Dat zette me wel aan het denken. Vrouwen zijn kwetsbaar en vaak achtergesteld ten op zichten van mannen. Zeker als er een financiële crisis is, voelen vrouwen dat het eerst. Er is nog veel om gelijk te trekken. Daarom ben ik blij, dat we het in onze gemeente zo goed mogelijk voor elkaar hebben, er is oog voor diversiteit en voor de kwetsbaren.

Wat ik ook wel zie, is dat vrouwen een brede blik hebben en oog voor detail en emotie. Dat heeft me zeker in mijn rol als fractievoorzitter geholpen. Je hebt te maken met zoveel partijen, waar je telkens tussen moet schakelen, en dan ook natuurlijk nog mijn eigen werk, gezin en grote familie.

Vanuit de CDA-fractie hebben we met Han de Jager als wethouder ons hard gemaakt, dat de zorg en ondersteuning op orde is.  Zo hebben we veel voor onze senioren geregeld. Samen met Tom in de buurt is veel ingezet om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Het kan natuurlijk altijd nog beter.  Zorgen heb ik wel over de huisvesting van senioren in de toekomst, met name de verpleeghuiszorg komt voor de komende jaren vele bedden te kort. Hoe gaan we dat oplossen?

Hoelang ben je voor CDA Alphen lokaal actief en wat drijft jou?

In 2010 ben ik gestart als raadslid en onder leiding van René Vrugt heb ik veel geleerd. Wat mij drijft is de kloof tussen inwoners en politiek te verkleinen. Juist nu ook weer zo actueel! Dat doe ik vooral door in contact met mensen te komen, bij hen op bezoek gaan, open staan voor een gesprek en door samen te werken met de andere partijen. Kijken naar wat verbindt en hoe je verschillen kunt overbruggen. Want je moet goed zijn in samenwerken om resultaat te bereiken. Alleen kun je niets. Daarom spreekt de slogan van de huidige CDA-campagne “Samen leven is SAMEN DOEN” me ook zeer aan.

Wat heb je van huis uit geleerd, wat je politiek heeft gevormd?

Vooral oog voor eerlijkheid, zorg voor je naaste en hoe belangrijk een groene leefomgeving is voor je vitaliteit. Groen ‘ontstresst’ en vanuit thuis heb ik geleerd dat ‘schoon en heel’ belangrijk is. Voor alle inwoners geldt bijna dat ze geen rotzooi of kapotte zaken willen zien en dat een groene leefomgeving dicht bij je huis fijn is. Dus zaken als groenonderhoud, kapot straatmeubilair, afval op straat, hondenpoep waren, zijn en blijven van belang.

Groen moet je doen! Daarom vinden we als CDA ook dat je zorgvuldig moet bouwen en als dan kan  voor ‘eigen mensen’ (niet voor de problemen van Den Haag of Amsterdam) en voldoende groen moet behouden, zodat er ook voor toekomstige generaties ruimte om te spelen en te ontspannen is. Anderzijds vinden we dat iedereen een huis verdient. CDA staat voor barmhartigheid en dat we de plicht hebben om voor onze medemens te zorgen: ongeacht kleur of afkomst. Oog hebben voor een ander en niemand uitsluiten. Als je alleen maar materieel of op gelijkgestemden ingesteld bent, dan verhard de samenleving en worden problemen en verschillen alleen maar groter.

Wat was er lastig of had je anders gewild?

Toen ik in de politiek stapte was er al snel een bestuurscrisis, waar bestuurders moesten vertrekken en partijen hard tegenover elkaar stonden. In de gewone werkende wereld werk je samen vanuit een gezamenlijk doel en in de politiek wil iedereen het wel goed doen voor de inwoners, maar wel allemaal vanuit een eigen vertrekpunt. Dat was wennen en is lastig en kost soms wel heel veel tijd.

Toen ik begon, kwamen we ook financieel in de crisis terecht en moesten heel veel plannen die we hadden gemaakt de ijskast in. Pas na de fusie konden die worden gerealiseerd. Het CDA vindt het belangrijk om de middelen goed te verdelen, dus niet het ene dorp meer dan de ander en dat de eigen identiteit behouden kan worden. Dat was in die tijd van schaarste soms best een uitdaging. We kunnen nu trots zijn, want mede door onze CDA-wethouder financiën Kees van Velzen hebben we nu een financieel gezonde gemeente!

Waar ben je dankbaar voor?

De politiek heeft me enorm verrijkt. Ik was lokaal al goed geworteld in de Alphense boerenorganisatie en de vrouwenorganisatie ZijActief en heb aan de afgelopen 12 jaar een ontzettend rijk netwerk over gehouden. Door deze periode heb ik een zoveel bredere kijk gekregen op hoe de samenleving in elkaar zit en dat de politiek er juist moet zijn voor mensen die het echt moeilijk hebben (anderen redden zich wel) en dat zijn er meer dan de meeste mensen zich realiseren.

Wat wil je verder nog kwijt?

We hebben in Alphen een geweldige griffie die ons echt goed ondersteunt, zeker ook in deze lastige coronajaren. Het was lastig, want politiek is echt gebaat bij informeel contact, gelukkig  komt dat nu weer op gang. Verder gun ik iedereen een kijkje in de politiek. Wees nieuwsgierig en meld je aan!

Tot slot ben ik heel blij, dat we als CDA voor de komende verkiezingen een goede ploeg hebben staan met zowel ervaring als frisse nieuwe blik en jong talent. Vol vertrouwen draag ik het stokje over aan Jeroen van Gool, onze nieuwe lijsttrekker.

En last, but not least: dank aan mijn thuisfront: Ben en de meiden. Zij hebben het mogelijk gemaakt, dat ik op alle (on)mogelijke tijden naar het gemeentehuis kon, aan de telefoon hing of achter de computer zat om dit werk te doen. Zonder hun flexibele houding was dat niet gelukt.