Interview Han de Jager

De komende weken blikt het CDA met bekende en minder bekende politici terug en vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Vandaag aan het woord: Han de Jager, wethouder CDA die terugblikt op een mooie carrière, waar zijn sociale betrokkenheid de boventoon voert. Of het nu gaat om de thuiszorg, de jeugdzorg of onderwijs, jongeren of ouderen, waar zorg nodig is, of zaken beter kunnen dan wel moeten, Han kent de weg en zet zich ten volle in.

Han, waar ben je het meest trots op?

“We hebben de afgelopen jaren samen met betrokken partijen uit het veld en partners in en buiten de politiek veel bereikt, dus kiezen is lastig. Mijn passie is het sociaal domein, de ouderenzorg en de jongeren, want die hebben de toekomst. Dus ik noem graag de thuiszorg die goed werkt en de goede samenwerking met Tom in de buurt. Samen zorgen we dat de mensen met wie het financieel niet (meer) gaat, goed geholpen worden. Dat is niet alleen voor jongeren, maar veelal ook voor onze oudere inwoners van groot belang. Met Tom in de buurt zorgen we dat tijdig en dichtbij alle noodzakelijke hulp en ondersteuning wordt geboden. Als voorbeeld mensen die zonder werk zitten. Die worden geholpen naar een andere baan. Of jongeren die het betreft en in de financiële problemen komen, daarvoor zorgen we dat ze een dak boven het hoofd krijgen. Slechts een paar voorbeelden, maar daar gaat het om! We hebben grote stappen in de goede richting gezet en ik ben er trots op dat we de komende jaren met vaste contractpartijen door kunnen gaan.”

Hoelang ben je wethouder en wat drijft jou?

“Voor het CDA ben ik ruim 18,5 jaar wethouder geweest, in zowel Boskoop als Alphen aan den Rijn. Om mijn werk goed te doen vind ik een grote inhoudelijke betrokkenheid erg belangrijk. Dat je weet wat er leeft in de dorpen, kernen en bij de verenigingen en dat je het SAMEN doet. Inspiratie vind ik in het fundament van de christendemocratie: omzien naar elkaar, bouwen aan een samenleving waar iedereen ertoe doet.”

Wat is er voor de jeugd gedaan?

“Belangrijk is de realisatie van de nieuwe onderwijsgebouwen. In de kern Boskoop zijn nieuwe brede scholen gerealiseerd en verrees een nieuw vmbo complex (Yuverta, voorheen Wellantcollege). In de stad Alphen is voor alle scholen in het voortgezet onderwijs (ver-) nieuwbouw (bijna) gerealiseerd, voor Scala, Scope en Ashram. Dat duizenden kinderen hun onderwijs kunnen genieten in moderne, gezonde gebouwen, dat is toch geweldig.”

Wat wil je verder nog kwijt?

“De gemeente gaat de komende jaren verder inzetten op preventie. Heel belangrijk. Daarbij moeten we verder focussen op de mensen die het écht nodig hebben. De juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek. Daar gaat het om!”