Teams

Om alle verkiezing gerelateerde activiteiten goed te kunnen afstemmen en te kunnen coördineren wordt een kernteam ingesteld. In het kernteam zitten vertegenwoordigers van de verschillende organen die activiteiten verrichten voor de verkiezingen.
Via de fractievoorzitter is ook de gemeenteraadsfractie aangehaakt. Via de 1e locoburgemeester zijn de wethouders aangehaakt.

Samenstelling teams:
Kernteam
Ronald Hendricx, a.i voorzitter
Marjon Verkleij, fractievoorzitter
Kees van Velzen, wethouder, 1e loco-burgemeester
Han de Jager, voorzitter Adviescommissie Kandidaatstelling Gemeenteraad
Hans Démoed, voorzitter Programmateam
Helma van der Louw, Campagneleider

Campagneteam
Truus Smits, namens bestuur, voorzitter
Ronald Hendricx, namens bestuur
Mark Vermeulen, namens fractie
Marjon Verkleij, namens fractie
Han Zweers, lid
David Monge Vega, communicatie
Helma van der Louw, campagneleider

Programmateam
Hans Demoed, voorzitter
Vanessa Scholtens, namens fractie
René Vrugt, namens fractie
Jeroen van Gool, namens bestuur
Pieranna van Rijn, namens bestuur
Marjon Verkleij, adviseur

Adviescommissie Kandidaatstelling Gemeenteraad
Han de Jager, voorzitter
Koos Karssen
Cathrin van der Werf-de Koning
Cock Kroft-Hartveld
Kees Slingerland