Marjon Verkleij

Ik ben…..
Marjon Verkleij-Lemmers, geboren in Leimuiden en sinds 1984 woonachtig op de Ridderbuurt. Ik ben getrouwd met Ben, we hebben vijf volwassen dochters, drie schoonzonen en een kleindochter. We runnen een agrarisch bedrijf met melkkoeien, mestvarkens en schapen, een kaasmakerij en we doen met veel toewijding aan agrarisch natuurbeheer. Mijn hobby’s zijn tuinieren, sportief bezig zijn, fotograferen, lezen en ik ben een actief lid van de Rotary.
Mijn bestuurlijke carrière ben ik begonnen bij de vrouwenorganisatie ZijActief, waar ik nog steeds actief ben voor de commissie Ontwikkelingssamenwerking. Sinds 2015 ben ik secretaris van het internationale netwerk Women for Water Partnership. Daarnaast ben ik adviseur van het bestuur van LTO Noord Alphen-Nieuwkoop. Vanuit LTO Noord ben ik voorgedragen voor een plaats in de Lokale Advies Groep (LAG) van Leader HollandRijnland. Af en toe word ik gevraagd om een gastles te geven voor het Gilde over politiek.
Beroep: Ik heb gewerkt als verpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis in Leiden op de afdeling Neurochirurgie en ben nu ben ik al 30 jaar fulltime boerin.

Woonkern: Noordelijk buitengebied Alphen aan den Rijn

Geboortejaar: 1959

Werkgebied: Dit is mijn tweede periode  in de Gemeenteraad, nu als fractievoorzitter.
Ik ben eindverantwoordelijk voor het functioneren van de fractie; ik onderhoud de contacten met het bestuur, de wethouders en de coalitiepartijen; en ik ben het aanspreekpunt voor de pers, onze leden en achterban.
Ik ga naar het fractievoorzittersoverleg en heb zitting in de commissie ACAS, die adviseert over de activiteiten rondom stadshart  Lage Zijde. Verder draai ik mee in de commissie Sociaal en Maatschappelijk Domein en  Financieel, Bestuurlijk en Publiek Domein.

Waarom het CDA? Het CDA is voor mij een vanzelfsprekende keus: de kernwaarden spreken mij heel erg aan. Uitgaand van de kracht van de mens, ieder is gelijkwaardig, maar niet ieder kan het alleen: waar nodig een helpende hand toesteken, we sluiten niemand uit. Dat probeer ik zoveel mogelijk tot uiting te brengen. Ook het zuinig zijn met de aarde en al wat leeft is iets wat ik als agrariër, maar ook als bestuurder dagelijks probeer uit te dragen.
We voor grote uitdagingen voor de toekomst en als CDA-er kan ik goed uitleggen -vanuit de kernwaarden – waarom we bepaalde keuzes maken.

Mijn motto is: ik ben grootgebracht met het gezegde ‘Waar een wil is, is een weg’ en dat heeft mij gebracht waar ik nu ben. 

Portefeuille: Fractievoorzitter, SMD, AC, FvzO
Kernen: Hoge Zijde, Lage Zijde, Oudshoorn, Ridderveld & Zegersloot

  • Werk en inkomen
  • Welzijn en Zorg
  • Jeugd en gezondheid