Kees van Velzen

Ik ben wethouder voor het CDA.
Mijn portefeuilles: Wijken en kernen, Greenport, Cultuur, Natuur en Recreatie, Groene hart, Verkeer en infrastructuur, Veiligheid.

Geboortejaar: 1956

Woonkern: Benthuizen

Waarom het CDA?
Ik kies voor CDA omdat het een heldere visie heeft op de samenleving en maatschappij, mensgericht.
Kernpunten zijn voor mij: elk mens is uniek, de waarde en kracht van de samenleving, dat wij rentmeester zijn, ruimte geven aan mensen, maar ook zorgdragen voor elkaar. Tenslotte de borging door de overheid van onze veiligheid en de zorg voor de openbare ruimte en wonen. Ik maak mij binnen het CDA sterk voor een sterke buurten en dorpen. Ik bedoel dan : ruimte geven aan buurten en dorpen, mensen helpen die zelf de handen uit de mouwen willen steken en elkaar helpen, maar er ook zijn voor veiligheid, wonen, groen, natuur.

Mijn motto is: doe (dingen) goed, laat niet liggen wat je vandaag kunt doen, en sta voor alles waarin je gelooft. Niet achter de laatste hypes aanrennen, geen bla-bla, maar gewoon doen wat je belooft. Werken aan oplossingen en de dingen die je moet doen.