Han de Jager

Ik ben…..
Beroep:
Woonkern:
Geboortejaar:
W
erkgebied:
Waarom het CDA?
Mijn motto is……………