Wijkbezoek: Kerk en Zanen

College en diverse raadsleden zijn vandaag op wijkbezoek geweest in Alphen Kerk en Zanen. Doel van het wijkbezoek is kennis te maken met initiatieven in de wijk zelf. Omdat het CDA de een goede samenhang in de wijken erg belangrijk vindt, was een goede vertegenwoordiging afgevaardigd. Op de fiets werden een zevental bezoeken afgelegd. Het was een leerzame middag.

Het eerste bezoek was op een locatie van Philadephia aan de Krabbescheer. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare burgers. Zij krijgen ondersteuning bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Eén van de bewoners was gastvrouw en verwende de bezoekers met heerlijke zelfgebakken appeltaart.

Op de fiets richting de Limegaard, voor het tweede bezoek. Op initiatief van de bewoners is daar een boomgaard aangelegd met diverse rassen peren, appels en noten. Onderhoud doen de bewoners zelf. Het derde bezoek was bij de buren van de Groene Vinger, de wijktuin. Hier mocht wethouder Schotanus het nieuwe toegangshek openen ( morgen pas officieel) en maakte het gezelschap een rondje door de tuin om te proeven en herkennen. Oja, sinds van de zomer hebben ze een heus droge toilet! ( zonder spoelsysteem) wel zo fijn als je daar aan het werk bent.

Een fotocollage van het wijkbezoek


De bezoekers gingen verder op de fiets naar wijkcentrum Kerk en Zanen. Daar wachtte een docent en twee leerlingen van het Leerpark Groene Hart. Zij vertelden over hun High Tea in winkelcentrum de Baronie komende week met doel: elkaar beter leren kennen. 
De maaltijd die de bezoekers daarna werd aangeboden, werd verzorgd door ons bekende Alphense kookduo Petra en Mariska van ikkookookvoorjou. Wat een talenten!! Het stampottenbuffet was heerlijk. Gelukkis is niet alles opgegeten, zodat er morgen nog wat af te halen is voor de facebookklanten. Tot slot de inmiddels beroemde wijk(pub) quiz met weetjes over de Hoorn, Kerk en Zanen en het Rietveld. Zo’n tiental wijkbewoners gingen tenslotte het gesprek aan met raadsleden en college. 

CDA geeft gehoor aan oproep voor vrijwilligers 20 van Alphen

“We hebben nog  vrijwilligers nodig voor de voorbereidingen en de organisatie van de 20 van Alphen”, aldus de organisatie van 20 van Alphen in het AD Groene Hart. Voor CDA was dit direct aanleiding om de twaalf vrijwilligers die nog nodig waren aan te melden. Verdeeld over de drankenposten zullen zij aanstaande zondag 4 maart in Aarlanderveen en aan de Bruinslotsingel in Alphen de sporters voorzien van drankjes en alles wat maar nodig is.

Het CDA onderkent het probleem van vrijwilligersinzet bij evenementen. Er komen steeds meer evenementen bij die hoofdzakelijk door enthousiaste vrijwilligers worden gerund, maar het aantal vrijwilligers neemt helaas af. Toch moeten we ons blijven inzetten voor deze activiteiten, zodat ze niet verloren gaan. Het is toch echt zonde als er geen 20 van Alphen, Trekkertrek, Carnavalsoptochten, etc.etc. kunnen plaatsvinden omdat  er niet genoeg mensen zijn die willen meehelpen.

Het CDA team geeft bij de 20 van Alphen alvast het goede voorbeeld. Zij staan klaar voor alle hand- en spandiensten bij dit prachtige sportieve evenement.

Op naar 15 maart met kandidaat Tweede Kamer; René Vrugt

tour rene

De laatste weken en dagen is de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart flink losgebarsten. Als kandidaat op plek 41 draai ik daar volop in mee. Met ondersteuning van ons permanente campagneteam plus Roeli Hoving gebeurt er veel.Zo was ik op debatavonden in Moordrecht (lokale ondernemer), Rotterdam (jonge havenondernemers) en ons eigen Alphen aan den Rijn (FNV debatavond).

Zo sprak ik op ledenvergaderingen van het CDA Waddinxveen en het CDA Kaag en Braassem. Verder bezochten we met zo’n 40 CDA-ers op zaterdag 25 februari 7 plaatsen in Zuid-Holland, waaronder ons eigen Alphen aan den Rijn. Marjon Verkleij had bloemen geregeld. We hebben narcissen uitgedeeld aan het winkelend publiek en bossen tulpen overhandigd aan de ondernemers aan de vernieuwde Lage Zijde. Om ze te complimenteren met hun nieuwe zaak. Dat werd zeer gewaardeerd. Sowieso waren de reacties op de groene golf CDA-ers in het centrum overwegend heel positief.
Terwijl ik dit type, heb ik net een compliment gebracht aan de ambulancepost in Alphen aan den Rijn. Samen met Mark Vermeulen en Roeli Hoving hebben we een taart en bos bloemen gebracht en daarmee onze waardering uitgesproken voor het belangrijke werk dat de medewerkers van die post doen. Ons bezoek en het gesprek dat we hebben gehad, werd zeer op prijs gesteld.

Zaterdag 4 maart ben ik om 16 uur te gast in de Alphense talkshow. En op 7 maart a.s. kom ik graag in de Ledenvergadering van het CDA Alphen aan den Rijn vertellen waar ik voor sta en wat je zoal in deze weken meemaakt. Zaterdag 11 maart a.s. wordt de grande finale van onze campagne in Alphen aan den Rijn als we met een zo groot mogelijke groep CDA-ers het stadshart ingaan om iedereen te vertellen hoe belangrijk het is om te gaan stemmen, en dan natuurlijk op lijst 5 (en als het ff kan op een Alphenaar, op plek 41.
Voorts wijs ik u ook nog even op mijn website www.cda.nl/vrugt en op mijn facebookpagina @renevrugtindetweedekamer.nl Daar vindt u alle actuele informatie over de campagne.

Graag ontmoet ik u op weg naar een goed resultaat op 15 maart a.s.
René Vrugt
email: rene.vrugt@rws.nl
mob.   06 20705886

CDA op de koffie in Koudekerk aan den Rijn

kouderkerk 1 kouderkerk

Een betere samenleving maken we met elkaar. Het CDA weet hoe belangrijk de maatschappelijke organisaties en hun vrijwilligers daarbij zijn.
Zaterdag ging het CDA in gesprek met het Dorpsoverleg Koudekerk, de Stichting Welzijn Ouderen Koudekerk, het PWA-bad en het multifunctioneel centrum de Ridderhof.  Indrukwekkend hoe zij met elkaar de voorzieningen in het dorp in stand houden! Natuurlijk ook zorgen en wensen als het gaat om uitgaven voor groot onderhoud en om goede afstemming van alle partijen in het sociaal domein. Als CDA staan wij daar voor open en doen ons best om hen zo veel mogelijk te steunen. Zo blijft Koudekerk een mooi dorp om te wonen en werken.

Daarna een bezoek aan MedoClean aan de Dorpsstraat. Deze professionele textielwasserij biedt werk aan zo’n 40 medewerkers, het merendeel uit Koudekerk. Naast MedoClean ligt de locatie Zuidwijk en daar komt woningbouw. Die combinatie kan, maar is niet ideaal. Daarom heeft het CDA zich sterk gemaakt voor een oplossing waarbij MedoClean wordt verplaatst en woningen worden gebouwd op de MedoClean-locatie. We zijn bijgepraat over de stand van zaken. Een broedende kip moet je niet storen, dus we wachten met spanning en vertrouwen het vervolg af!