Standpunt Station Hazerswoude rijndijk- Kouderkerk

CDA fractie kiest voor variant 5

De inspraak van de bewoners van Hazerswoude Rijndijk  is geweest, nu was de keuze aan de Raad tussen variant 1a : het station inpassen in de bestaande woonwijk en de Gemeneweg laten zoals die nu is of variant 5: het station inpassen tussen de bestaande en de nieuwe wijk Westvaartpark en de Gemeneweg iets omleggen.  Vanuit de CDA-fractie hebben we steeds aangegeven dat de oplossing veilig en begaanbaar moet zijn voor alle leeftijdsgroepen, dat de oplossing moet passen bij de bestaande bebouwing in Rijndijk en bij de nieuwbouwplannen voor Westvaartpark. Op basis van deze argumenten hebben wij gekozen voor variant 5. Een meerderheid van de Raad koos voor deze variant.

Wij hebben voorgesteld bij amendement om deze variant nog iets veiliger te maken voor de fietsers. Bij de voorgestelde fietserstunnel moeten alle fietsers van en naar Hazerswoude dorp de Gemeneweg oversteken met verkeerslichten. Ons voorstel was om die kruising en de fietstunnel dan maar te schrappen en het fietspad aan de westkant van de Gemeneweg te laten. Het spoor blijft een enkel spoor, en dan is dat eigenlijk een iets veiliger optie, hoewel de verschillen klein zijn. We kregen daar geen meerderheid voor.

De publieke tribune bij de Raadsvergadering was goed gevuld met bewoners van Rijndijk. De bewoners waren onderling verdeeld. Met het besluit van de Raad is er duidelijkheid gekomen. Wij hebben de bewoners bedankt voor hun betrokkenheid en hen gevraagd nu weer samen te werken aan een mooi en leefbaar Rijndijk, straks met een station!

Voor meer informatie: Jos Ensing, CDA-fractie,