Wijkbezoek: Kerk en Zanen

College en diverse raadsleden zijn vandaag op wijkbezoek geweest in Alphen Kerk en Zanen. Doel van het wijkbezoek is kennis te maken met initiatieven in de wijk zelf. Omdat het CDA de een goede samenhang in de wijken erg belangrijk vindt, was een goede vertegenwoordiging afgevaardigd. Op de fiets werden een zevental bezoeken afgelegd. Het was een leerzame middag.

Het eerste bezoek was op een locatie van Philadephia aan de Krabbescheer. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare burgers. Zij krijgen ondersteuning bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Eén van de bewoners was gastvrouw en verwende de bezoekers met heerlijke zelfgebakken appeltaart.

Op de fiets richting de Limegaard, voor het tweede bezoek. Op initiatief van de bewoners is daar een boomgaard aangelegd met diverse rassen peren, appels en noten. Onderhoud doen de bewoners zelf. Het derde bezoek was bij de buren van de Groene Vinger, de wijktuin. Hier mocht wethouder Schotanus het nieuwe toegangshek openen ( morgen pas officieel) en maakte het gezelschap een rondje door de tuin om te proeven en herkennen. Oja, sinds van de zomer hebben ze een heus droge toilet! ( zonder spoelsysteem) wel zo fijn als je daar aan het werk bent.

Een fotocollage van het wijkbezoek


De bezoekers gingen verder op de fiets naar wijkcentrum Kerk en Zanen. Daar wachtte een docent en twee leerlingen van het Leerpark Groene Hart. Zij vertelden over hun High Tea in winkelcentrum de Baronie komende week met doel: elkaar beter leren kennen. 
De maaltijd die de bezoekers daarna werd aangeboden, werd verzorgd door ons bekende Alphense kookduo Petra en Mariska van ikkookookvoorjou. Wat een talenten!! Het stampottenbuffet was heerlijk. Gelukkis is niet alles opgegeten, zodat er morgen nog wat af te halen is voor de facebookklanten. Tot slot de inmiddels beroemde wijk(pub) quiz met weetjes over de Hoorn, Kerk en Zanen en het Rietveld. Zo’n tiental wijkbewoners gingen tenslotte het gesprek aan met raadsleden en college. 

Steun voor de vrijwilligers

Het CDA realiseert steun voor vrijwilligers. 

Ook de 20 van Alphen kan niet zonder vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn het cement van de samenlevingDagelijks zetten velen zich belangeloos in voor anderen. Zonder voldoende vrijwilligers gaat bijvoorbeeld een zwembad als De Hazelaar in Hazerswoude-dorp dicht. Het college heeft ons begin dit jaar toegezegd dat het college met een startnotitie vrijwilligersbeleid en passend budget zou komen. Dit stond alleen niet in de begroting. Daar hebben we wat aan gedaan.

Het CDA vindt steun voor deze groep onmisbaar en daaromhebben wij een wijziging van de begroting voorgesteld zodat er wel aandacht voor vrijwilligers komt. Al eerder heeft Jeroen van Gool van de CDA fractie vragen gesteld over het beleid van de gemeente. Toen bleek dat er geen aparte aanpak is. Het CDA heeft toen gevraagd om een samenhangende aanpak om deze belangrijke doelgroep te ondersteunen. Het voorstel van het CDA om de begroting nu aan te passen en budget vrij te maken voor de vrijwilligers is wederom breed omarmt door de raad. Uiteraard houden wij uitvoering van dit besluit in de gaten.

Begroting veel beter “leesbaar”

Het CDA is trots op een leesbare begroting

De Alphense gemeentebegroting 2020 is dit jaar veel beter leesbaar. Er stonden veel minder onnodige zaken in en er was een samenvatting die alles op 1 pagina overzichtelijk weergeeft. In 2018 had het CDA dit met steun van bijna alle partijen aan het college gevraagd.
Het afgelopen jaar heeft de ambtelijke organisatie erg hard gewerkt om deze vraag in te vullen en de begroting inderdaad leesbaarder te maken. En met resultaat. Het CDA heeft hierover complimenten gegeven aan de wethouder en de ambtenaren. Het is nu zaak de volgende stap te zetten: een begrotingsapp. Tot slot hebben wij een oproep aan alle raadsleden gemaakt om ons te bedwingen om voor ieder wissewasje nieuwe controlevragen in te bouwen. Wij zijn benieuwd of dat ook gaat lukken.

Trots op de boer

Jeroen van Gool van de CDA fractie heeft samen met de SGP en de VVD aangegeven binnen de gemeentelijke mogelijkheden ruimhartig om te willen gaan met de agrarische sector in onze gemeente, als de mogelijke stikstofmaatregelen hen treffen.
Alphen aan de Rijn is een mooie plattelandsgemeente, waar veel agrariërs zorgen voor ons dagelijkse brood, kaas, melk, groente, vlees en vele andere producten. Bij deze activiteiten komt, net als bij lucht- en scheepvaart, industrie en verkeer, stikstof vrij. Dat wordt niet ontkend, maar over de omvang en de effecten is nog erg veel onduidelijk. Deze onduidelijkheid zorgt voor onrust.
Het stikstof dossier is zeer ingewikkeld. De juridische rechtlijnigheid staat in groot contrast met de natuurlijke en de maatschappelijke impact. We staan voor de uitdaging om de natuur te beschermen maar ook maatschappelijke activiteit, zoals nieuwbouw van woningen, nieuwe stalsystemen, verduurzaming etc. mogelijk te maken. We hebben met argumenten de rest van de Gemeenteraad kunnen overtuigen. De motie “trots op de boer” is met een ruime meerderheid van de raad aangenomen!

Van Gool steekt een handje toe. © CDA Alphen aan den Rijn

€ 150.000 voor kinderboerderijen

Johan Wijnhorst heeft vanavond, 17 oktober 2019, namens het CDA samen met RijnGouweLokaal, GroenLinks en Pvda in de raadsvergadering een amendement ingediend om naast het voorgestelde structurele subsidiebedrag van 20.000 euro een extra tijdelijke bijdrage van euro 150.000 voor de Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK) beschikbaar te stellen.
De samenwerkende partijen uit zowel de coalitie als de oppositie zijn van mening dat op deze manier alle drie de kinderboerderijen voorlopig een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien. Doel is dat hiermee de samenwerking met de gemeente, organisaties en het bedrijfsleven gaat leiden tot een beter dierenwelzijnsbeleid, verduurzaming van de bedrijfsvoering en een versterking van de educatieve functie van alle drie de kinderboerderijen. Dit als onderdeel van de door de raad vastgestelde toekomstvisie van de Kinderboerderijen.
We zijn blij dat we door deze brede samenwerking met RijnGouweLokaal, GroenLinks en PvdA ook de andere partijen hebben kunnen overtuigen dit voorstel mee in te dienen en te ondersteunen. Wij wensen de SAK veel succes toe de komende jaren.

Vlnr: Wijnhorst – CDA, De Groot – RGL, Van Kleef – GL, Goes – PvdA
© CDA Alphen aan den Rijn