Centrum van Boskoop krijgt kwaliteitsimpuls

De zuidelijke helft van het centrum van Boskoop is al jaren in afwachting van een kwaliteitsimpuls. De overeenkomst die de gemeente had met ontwikkelaar Leyten voor de bouw van een supermarkt en woningen is om verschillende redenen niet tot stand gekomen. Vanwege de veranderingen in het winkelgedrag is dit plan niet meer haalbaar in de vorm waar destijds in was voorzien. In afwachting van de nieuwbouwplannen is er niet of nauwelijks geïnvesteerd  in de openbare ruimte hetgeen de kwaliteit en leefbaarheid niet ten goede is gekomen. De zuidzijde van het centrum verdient door het ontwikkelen van de woningbouwlocatie een kwaliteitsimpuls. Naast woningbouw wordt ook gekeken naar parkeermogelijkheden, ontsluiting en kwaliteit van de openbare ruimte.  Er ligt nu een bestuursopdracht om alle knelpunten van het gebied te inventariseren en met elkaar in verband te brengen.

“Als CDA fractie zijn wij blij dat er eindelijk schot komt in de ontwikkeling van dit deel van het centrum en wij hopen dat Villa van Teylingen hierin een mooi aandeel kan krijgen”, Aldus Helma van der Louw raadslid CDA “laat het onderzoek een begin zijn van iets moois voor het centrum van Boskoop.”

CDA wil doorpakken om VERKEERSKNELPUNTEN BOSKOOP EN HAZERSWOUDE op te lossen

De economie groeit en het verkeer neemt toe, waardoor de knelpunten (nog) groter worden. Ook de veiligheid en de leefbaarheid komt daarmee in het gedrang. Het CDA vindt dat het hoog tijd is voor actie, met name in Boskoop en Hazerswoude-Dorp.  Nodig is een slimme mix van snelle oplossingen voor de korte termijn, in combinatie met stappen voor de structurele oplossingen voor de lange termijn. Het CDA wil dit voorjaar de aanpak helder op tafel hebben.

Boskoop Bereikbaar
De oost-west verbinding over de Gouwe staat onder grote druk door meer treinverkeer en meer scheepvaart. Als de overweg langer dicht is en de brug langer open blijft, dan zijn dat hindernissen voor het auto- en fietsverkeer. Toch zorgen die zelfde trein en de scheepvaart er ook voor dat die personen en vracht niet per auto door Boskoop hoeven. Het CDA heeft er eerder voor gezorgd dat er stoplichten zijn gekomen voor een betere doorstroming  en een veiliger oversteek. Maar dat is niet genoeg.
Het CDA wil dat vervolgstappen worden gezet om de verkeersoverlast verder te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Een duurzame oplossing is de aanleg van een extra brug over of een tunnel onder de Gouwe. Daar wordt al vele jaren over gesproken. Nu moet de besluitvorming op gang komen. Een duurzame oplossing kost veel geld, waarvoor primair de Provincie aan de lat staat, maar waar ook Waddinxveen en Alphen actief aan mee moeten werken. Het CDA wil doorpakken en heeft daarom het College van Alphen gevraagd met de Provincie en Waddinxveen nu echt op korte termijn concrete stappen te zetten.

Hazerswoude-Dorp
Ook voor Hazerswoude-Dorp is een duurzame oplossing nodig en ook hiervoor staat de Provincie aan de lat. Het jarenlange gesprek over oplossingen moet nu in daden worden vertaald. We raken uitgepraat over alternatieven, alles is de afgelopen 10 jaar al bedacht. Met instemming van de meerderheid van de raadsleden van Alphen en onze fractie wordt de verlengde Benwoudlaan aangelegd, die ook voor de Greenport van groot belang is. Het CDA heeft dit besluit hard gekoppeld aan een goede oplossing voor het knelpunt in Hazerswoude-Dorp.
Voor Hazerswoude-Dorp wordt daarmee wat het CDA betreft de lange termijn-oplossing, denk aan een ondertunneling of verdiepte ligging, dichterbij gebracht. Voor de tussenliggende periode moeten met de Provincie afspraken worden gemaakt over korte termijn maatregelen. Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid moeten ook in Hazerswoude Dorp hand in hand gaan. Het CDA wil dat ook voor Hazerswoude wordt doorgepakt en dat het College van Alphen met de Provincie op korte termijn concrete stappen zet.
Voor meer info kunt u terecht bij de CDA-fractieleden Helma van der Louw en Jos Ensing:

‘CDA op de koffie XL’ tijdens Braderie Boskoop

braderie-boskoop-2Het CDA team was met een bemande stand twee dagen aanwezig tijdens de Braderie Boskoop. Met een fotowedstrijd en een groot groen houten hart wisten de fractieleden en bestuursleden mooie gesprekken aan te knopen met de inwoners van onze gemeente.

Onderwerpen die de gemoederen toch wel bezig hielden zijn: Groenbeheer, Dorpskern, Tweede oeververbinding/hefbrug, geluidsoverlast jongeren dorpskern, en nog veel meer. Genoeg voor het CDA om met verantwoordelijke wethouders te bespreken.

Ook aan de fotowedstrijd ‘Herken uw plekje’ werd volop meegedaan. De prijswinnaars worden op korte termijn bekend gemaakt.

CDA op braderie Boskoop

img_5604Op de Braderie in Boskoop komt een stand van ’CDA op de koffie XL’. Onder het genot van een kopje koffie willen de fractie- en bestuursleden van CDA Alphen aan den Rijn met Boskopers in gesprek gaan. Zij horen graag wat u vindt van het gemeentebeleid; wat gaat goed en wat kan beter .

Een onderwerp van gesprek is zeker de visie Boskoop die afgelopen week tijdens een inloopavond met inwoners is besproken. Speciaal voor de braderie is een fotowedstrijd gemaakt: ’Herken uw plekje’, waarmee mooie prijzen zijn te winnen.

Heeft u trek in koffie en zin in een goed gesprek? Kom naar de CDA stand op de braderie Boskoop op 23 en 24 september in het centrum van Boskoop.