2020!

De leden, de fractie en het bestuur van CDA Alphen aan den Rjjn wenst iedereen een heel gelukkig, voorspoedig, gezond, succesvol, gezegend en zalig 2020!

Maak er wat moois van.

Sportvisie

In november heeft het CDA tijdens de bespreking van de sportvisie aandacht gevraagd voor de verenigingen en hun vrijwilligers. Niet alleen het sporten is van belang voor ons allen. Ook de structuur van verenigingen, bestuur en vrijwilligers, is een belangrijke meerwaarde binnen onze gemeente. Het CDA is dan ook erg blij dat in de nieuwe sportvisie de meerwaarde van het lid zijn van een sportvereniging een plaats heeft gekregen. Uiteraard maakt het CDA zich bij de uitvoering van de sportvisie ook hard voor de belangen van vrijwilligers binnen de sport. De komende jaren zal de sportvisie verder ontwikkeld gaan worden. Het CDA kijkt daar naar uit. We hopen op een sportieve toekomst in onze gemeente waar ruimte is voor een ieder die zich op sportief vlak wil inzetten.

Zwembaden
Dat brengt ons meteen bij de zwembaden. Het CDA heeft grote waardering voor de inzet van de medewerkers en directie van onze zwembaden. De afgelopen jaren hebben zij hard gewerkt om te voldoen aan de financiële opgave die er voor hen lag. Er moest behoorlijk bezuinigd gaan worden en de bezetting van de zwembaden moest beter. Hier is men goed in geslaagd. Toch blijkt nu dat een verdere beperking van de kosten voor de Gemeente niet mogelijk is zonder de kosten van bijvoorbeeld de zwemlessen te verhogen. Het CDA vindt dat geen goede optie. Daarom hebben wij ingestemd met een voorstel om de subsidie niet verder te verlagen. Zwemlessen moeten voor een ieder goed toegankelijk zijn binnen onze gemeente. 

De kinderburgemeester!

Elmehdi Sassa van 11 jaar uit Benthuizen is benoemd tot de eerste kinderburgemeester van de Alphen aan den Rijn. Woensdag 20 november 2019 werd hij, samen met de kinderraad en vijf kinderwethouders, geïnstalleerd door burgemeester Liesbeth Spies.

Elmehdi was een van de 87 kandidaat burgemeester die aan de verkiezing tot eerste kinderburgemeester meededen. Alle 87 kandidaten hadden een filmpje opgenomen waarin ze promotie voor zichzelf maakten. Op maandag 18 november is door een delegatie van de raad (waaronder CDA-raadslid Mark Vermeulen) een selectie van 6 kandidaten aangewezen. Deze 6 kandidaten mochten op woensdag 20 november de officiële procedure ingaan. De procedure bestond uit 3 onderdelen:
1. Een speech voor de kinderraad (op elke basisschool binnen onze gemeente was iemand verkozen om zitting te nemen in de kinderraad). Tijdens deze speech moesten de 6 kandidaten uitleggen wat hun speerpunten als burgemeester zouden zijn. De jury bij dit onderdeel bestond uit burgemeester Liesbeth Spies en de kinderraad.
2. Een lintje doorknippen met daarbij een korte toespraak.  Tijdens dit onderdeel moesten ze aantonen ook een officiële handeling te kunnen verrichten. Bij dit onderdeel waren twee raadsleden de juryleden.
3. Een interview met het AD. Tijdens dit onderdeel werden de 6 kandidaten geïnterviewd door een journalist van het AD. Deze stelde allerlei persoonlijke vragen, een burgemeester moet per slot van rekening ook kunnen omgaan met de pers. Bij dit onderdeel was een directielid van een van de scholengroepen betrokken als jurylid samen met CDA-raadslid Johan Wijnhorst.

Al met al bleek na de punten van de jury dat Elmehdi de kinderburgemeester van Alphen aan den Rijn is. Hij zal de komende periode ondersteunt worden door de 5 andere kandidaten die benoemd zijn tot wethouder.Op deze wijze is er invulling gegeven aan de CDA motie kinderraad en kinderburgemeester van 22 november 2018. Een resultaat waar we trots op mogen zijn.

Integraal Veiligheidsbeleidplan

Het CDA deelt de ambitie van het college om de veiligste 100.000+ gemeente te blijven. Het is de taak van de gemeente en de politie op te treden tegen geweld, overlast en onbeschoft gedrag. Ook met elkaar, als inwoners, kunnen wij werken aan respect, veiligheid en leefbaarheid. Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen rekening met elkaar houden. Korte lontjes en hufterigheid mag niet het nieuwe normaal zijn. Wij wensen dan ook van harte toe dat ‘houding en gedrag’ een rol spelen in het gemeentelijk beleid.

Eerder hebben wij al aangegeven ons te herkennen in de thema’s benoemd in het plan. Met de veiligheidsanalyse in de hand stellen wij nog wel een aantal vragen.

  1. Op het veiligheidsveld ‘integriteit en veiligheid’ zijn polarisatie en radicalisering niet uitgewerkt. Waarom is dit het geval? In het VNG kernbeleid veiligheid zijn bij dit thema ook andere analyse suggesties gedaan: 1. Veilige publieke taak, 2. informatieveiligheid en 3. ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Waarom is dat in deze veiligheidsanalyse niet meegenomen?
  2. Het doet ons goed te zien dat in de Veiligheidsvisie ook wonen en werk worden betrokken en veiligheid daarmee een rode draad is door het gemeentelijke beleid. Daarbij willen wij wel opmerken dat een dergelijke integrale benadering niet ten koste moet gaan van alles. Zorgverleners moeten bijvoorbeeld niet de opsporing of handhaving ingetrokken worden. Deelt de portefeuillehouder deze opvatting?
  3. De ervaren sociale overlast stijgt in bijna alle kernen. Inmiddels ervaart meer dan een derde van al onze inwoners veel overlast. De Hoge en Lage Zijde spannen daarin de kroon, meer dan de helft van de mensen ervaart daar overlast. Graag horen wij van de portefeuillehouder hoe hier werk van gemaakt wordt.
  4. Ook op andere fronten zien wij een zorgwekkende ontwikkeling. Denk aan mishandeling, hardrijders, grofvuildumpingen en de toename van georganiseerde criminaliteit. Voor al deze zaken verwachten wij dat de politie, boa’s en andere hulpverleners de handen vol hebben en goed werk leveren. Het is mooi dat de politie meer capaciteit krijgt, maar is het genoeg? Genoeg om naast het afhandelen van meldingen ook toe te komen aan toezichthoudende en preventieve taken? Genoeg in relatie tot wat onze buurgemeenten krijgen? Onze belangrijkste vraag aan de portefeuillehouder: is het genoeg?

– Door Jeroen van Gool en Henk Oostdam

Algemene ledenvergadering maandag 17 december 2018

Thema café woningbouw en kerstborrel

Beste leden,

De komende periode is ‘woningbouw’ een centraal thema op de politieke agenda.

De gemeente organiseert op donderdag 15 november om 20.00 uur een informatiemarkt in het gemeentehuis. Het onderwerp “toekomst perspectief, landschap en stad/woningbouwlocaties” zal hier uitgebreid besproken worden en u bent hier van harte welkom. Deze informatiemarkt is ter voorbereiding op de raadscommissie ‘ruimte en economie’ in januari.

Voordat dit onderwerp behandeld wordt in de commissies nodigt het  CDA Alphen aan den Rijn u uit om samen met de fractieleden van gedachten te wisselen over wonen, woningbouw en woonlocaties. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 december om 20.00 uur, locatie: Parkvila, Cornelis Geellaan 2, Alphen aan den Rijn.

Na afloop wordt er een kerstborrel gehouden waarbij het gesprek met de fractie en het bestuur, onder het genot van een drankje, voortgezet kan worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Fractie CDA Alphen aan den Rijn