Integraal Veiligheidsbeleidplan

Het CDA deelt de ambitie van het college om de veiligste 100.000+ gemeente te blijven. Het is de taak van de gemeente en de politie op te treden tegen geweld, overlast en onbeschoft gedrag. Ook met elkaar, als inwoners, kunnen wij werken aan respect, veiligheid en leefbaarheid. Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen rekening met elkaar houden. Korte lontjes en hufterigheid mag niet het nieuwe normaal zijn. Wij wensen dan ook van harte toe dat ‘houding en gedrag’ een rol spelen in het gemeentelijk beleid.

Eerder hebben wij al aangegeven ons te herkennen in de thema’s benoemd in het plan. Met de veiligheidsanalyse in de hand stellen wij nog wel een aantal vragen.

  1. Op het veiligheidsveld ‘integriteit en veiligheid’ zijn polarisatie en radicalisering niet uitgewerkt. Waarom is dit het geval? In het VNG kernbeleid veiligheid zijn bij dit thema ook andere analyse suggesties gedaan: 1. Veilige publieke taak, 2. informatieveiligheid en 3. ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Waarom is dat in deze veiligheidsanalyse niet meegenomen?
  2. Het doet ons goed te zien dat in de Veiligheidsvisie ook wonen en werk worden betrokken en veiligheid daarmee een rode draad is door het gemeentelijke beleid. Daarbij willen wij wel opmerken dat een dergelijke integrale benadering niet ten koste moet gaan van alles. Zorgverleners moeten bijvoorbeeld niet de opsporing of handhaving ingetrokken worden. Deelt de portefeuillehouder deze opvatting?
  3. De ervaren sociale overlast stijgt in bijna alle kernen. Inmiddels ervaart meer dan een derde van al onze inwoners veel overlast. De Hoge en Lage Zijde spannen daarin de kroon, meer dan de helft van de mensen ervaart daar overlast. Graag horen wij van de portefeuillehouder hoe hier werk van gemaakt wordt.
  4. Ook op andere fronten zien wij een zorgwekkende ontwikkeling. Denk aan mishandeling, hardrijders, grofvuildumpingen en de toename van georganiseerde criminaliteit. Voor al deze zaken verwachten wij dat de politie, boa’s en andere hulpverleners de handen vol hebben en goed werk leveren. Het is mooi dat de politie meer capaciteit krijgt, maar is het genoeg? Genoeg om naast het afhandelen van meldingen ook toe te komen aan toezichthoudende en preventieve taken? Genoeg in relatie tot wat onze buurgemeenten krijgen? Onze belangrijkste vraag aan de portefeuillehouder: is het genoeg?

– Door Jeroen van Gool en Henk Oostdam

Algemene ledenvergadering maandag 17 december 2018

Thema café woningbouw en kerstborrel

Beste leden,

De komende periode is ‘woningbouw’ een centraal thema op de politieke agenda.

De gemeente organiseert op donderdag 15 november om 20.00 uur een informatiemarkt in het gemeentehuis. Het onderwerp “toekomst perspectief, landschap en stad/woningbouwlocaties” zal hier uitgebreid besproken worden en u bent hier van harte welkom. Deze informatiemarkt is ter voorbereiding op de raadscommissie ‘ruimte en economie’ in januari.

Voordat dit onderwerp behandeld wordt in de commissies nodigt het  CDA Alphen aan den Rijn u uit om samen met de fractieleden van gedachten te wisselen over wonen, woningbouw en woonlocaties. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 december om 20.00 uur, locatie: Parkvila, Cornelis Geellaan 2, Alphen aan den Rijn.

Na afloop wordt er een kerstborrel gehouden waarbij het gesprek met de fractie en het bestuur, onder het genot van een drankje, voortgezet kan worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Fractie CDA Alphen aan den Rijn

Week van Respect

Het CDA onderzoekt hoe respectvol de gemeente Alphen aan den Rijn is. Wij roepen alle inwoners op om mee te denken over hoe we in Alphen aan den Rijn respectvoller met elkaar kunnen omgaan. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat mensen zich zorgen maken over de manier waarop we met elkaar omgaan. Zien we nog wel om naar elkaar en, voelen we ons nog wel gerespecteerd op straat? CDA Alphen aan den Rijn deelt deze zorgen en lanceert tijdens de Week van Respect van 5 tot 11 november het ‘Hoe respectvol is Alphen aan den Rijn?’ onderzoek op www.cda.nl/respect. In het onderzoek wordt onderzocht hoe mensen in onze gemeente vinden dat het met het respect gesteld is en wat er beter kan.

Door middel van gastlessen en andere activiteiten op scholen, sportclubs en in de wijk, draagt de organisatie van de Week van Respect bij aan een tolerante en respectvolle samenleving. Het CDA ondersteunt dit initiatief van harte, ook in Alphen aan den Rijn. Raadslid Jeroen van Gool zegt hierover: “Zet je in voor respect, want met elkaar maken we de samenleving mooier en beter”

De resultaten van de enquête zullen later bekend worden gemaakt.

20 inwoners van Alphen aan den Rijn Koninklijk onderscheiden

Met voor iedereen een mooi persoonlijk woord kregen twintig inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn uit handen van Burgemeester Spies vanochtend de Koninklijke onderscheiding voor hun vele vrijwilligers inzet.

Veel familie, vrienden en organisaties waren hierbij aanwezig. Namens CDA allemaal van harte gefeliciteerd.

De twintig gedecoreerde inwoners waren zeer verrast en verguld met de onderscheiding.