Werkbezoek CDA Statenleden

Persbericht 20 oktober 2019

Donderdag 17 oktober bracht het CDA statenlid Michel Rogier en zijn collega gebiedsadviseur Moniek van Sandick een bezoek aan de hefbrug in Boskoop. Zij kwamen ter plaatse polshoogte nemen van de afsluiting van de hefbrug en de consequenties hiervan voor inwoners en ondernemers van Boskoop. Ook lieten zij zich informeren over de stand van zaken door helma van der Louw, CDA raadslid alphen aan den Rijn.

Kwetsbaar
Vanwege de veiligheid is op donderdag 10 oktober op last van de provincie Zuid Holland met directe ingang de Boskoopse hefbrug afgesloten voor alle verkeer. De torens zouden instabiel zijn, hetgeen de veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Deze afsluiting heeft vele (economische) gevolgen voor de bereikbaarheid van Boskoop. De hefbrug is nl. de enige oeververbinding tussen Boskoop oost en Boskoop west. Deze afsluiting geeft des te meer aan hoe kwetsbaar het dorp is met maar één oeververbinding. Een tweede oeververbinding staat al vele jaren op de agenda, maar hier zit nog niet echt schot in. CDA heeft daarom het statenlid Rogier de opdracht meegegeven druk uit te oefenen binnen de provincie voor dit probleem. Maak vaart met een tweede oeververbinding en zorg voor een juiste infrastructurele aansluitingen.Een oude dame kraakt…..
De hefbrug stamt uit 1936 en is net als de hefbruggen van Waddinxveen en Alphen aan den Rijn een Rijksmonument. Het verkeer is in de loop der jaren steeds drukker en zwaarder geworden, hetgeen toch problemen geeft voor deze ‘oude’ bruggen en dit geeft stof tot nadenken voor de toekomst van deze oeververbindingen. Midden in de randstad is bereikbaarheid voor weg- en vaarverkeer van groot economisch belang en zal de “oude” dame moeten worden opgeknapt.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. H. v.d. Louw tel. 06-28454955 email. Hvdlouw-vergeer@alphenaandenrijn.nl

Beschikbare foto

Helma van der Louw wijst naar de torens van de Hefbrug.
Van links naar rechts: Helma van der Louw,. Michel Rogier, Moniek van Sandick