Verslag bestuursvergadering 10 december

Het bestuur vergaderde in wijkcentrum de Oude Wereld. Besproken zijn de komende ALV en acties om leden te werven en specifiek het werven van leden die een actieve rol willen vervullen binnen het CDA Alphen aan den Rijn. De fractie was vertegenwoordigd door Vanessa Scholtens. Gesproken is onder andere over de afgelopen raadsvergadering.  Hierover kunt u meer lezen in de nieuwsbrief  die de fractie iedere maand verstuurd. Wilt u de fractieflits ontvangen stuur dan even een mailtje naar:

hermannkukler@gmail.com

Instellen kinderburgemeester en kinderraad

In november 2018 heeft het CDA het voortouw genomen door de motie; ‘onderzoek voor instellen Kinderburgemeester en/of Kinderraad’  in te dienen. Nu ligt er een voldragen raadsvoorstel voor het installeren van een ceremoniële kinderburgemeester en een kinderrraad, die vier keer per jaar bij elkaar komt; waar budget voor is vrijgemaakt en ook in een evaluatie over 2 jaar is voorzien.

Het is mooi te lezen dat scholen enthousiast zijn over de plannen en deze vorm van kinderparticipatie. Het sluit aan bij de lespakketten over de lokale democratie en gemeentepolitiek.

Wat wij als CDA-fractie mooi vinden, is dat kinderen op vroege leeftijd in aanraking komen met lokale democratie en zij bespreekbaar kunnen maken wat vanuit hun leefwereld belangrijk is. Uiteraard hebben we volmondig ingestemd met dit raadsvoorstel, zo ook de rest van de Gemeenteraad behalve BeterAlphen. Wij zien uit naar een wervende campagne en hopen op veel aanmeldingen! Op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, vindt de selectie plaats. Een bijzondere dag dus voor Alphen aan de Rijn, want dan krijgen we er een (kinder)burgemeester en kinderraad bij! 

De begroting 2020 is klaar!

Maandagavond 30 september, om 19.00 uurpresenteerde CDA wethouder Kees van Velzen in het gemeentehuis de begroting voor 2020.

Onze wethouder is ingegaan op de vorm en de inhoud van de begroting, die zondermeer solide kan worden genoemd. Naar aanleiding van de CDA motie transparant begroten is de opzet gewijzigd waardoor de leesbaarheid is verbeterd.

De begroting past nu op één A4 (klik om de begroting te zien). De wethouder heeft de begroting in meerjaren perspectief gezet en is daarbij ook ingegaan op (landelijke) economische en politieke ontwikkelingen.

CDA thema-avond in zwembad Aquarijn

Met zo’n dertig leden en belangstellenden samen nadenken en debatteren over de lokale thema’s woningbouw, leefbaarheid, inrichting en beheer openbare ruimte en het CDA toekomstproof. Het was een mooie en inspirerende avond over verbinding in plaats van polarisatie en hoe we tegenstellingen kunnen overbruggen om samen te werken aan een land dat we door willen geven.

Tijdens de ledenbijeenkomst is gesproken over locaties waar in de gemeente woningen gebouwd kunnen worden. Dit keer is gesproken over welke typen woningen en voor welke doelgroepen er woningbouw nodig is. Het CDA roept al langer op tot levensloopbestendig bouwen. Maar ook dat kan op verschillende manieren. Voorbeelden als hofjes, “knarrenhoven”, centraal wonen, gemengd wonen, begeleid wonen en tijdelijke en flexibele woningbouw passeerden de revue. Aan de hand van de opbrengst van de avond zal de fractie de komende maanden de inzet voor de gemeenteraad opbouwen.

Dank aan alle aanwezigen voor de belangstelling en goede ideeën. We gaan er mee aan de slag én wordt vervolgd!

CDA op Braderie Boskoop

Het CDA team was tijdens de braderie op 20 en 21 september in Boskoop aanwezig met een informatiestand. Bezoekers van de braderie en leden van het CDA gingen in gesprek met elkaar in gesprek en gaven suggesties, ideeën en konden een nieuwe naam bedenken voor het te renoveren gemeentehuis in Boskoop.

Op de lijsten werd van alles en nog wat ingevuld. De ontvangen ideeën en suggesties waren zeer uiteenlopend; Een greep hieruit:  waterkelders, tweede oeververbinding, veiligheid centrum, infrastructuur en groenonderhoud, zwerfvuil, zebra centrum, werkgelegenheid, hangplekken. Er is dus werk aan de winkel. Dank iedereen!