CDA tevreden met coalitie akkoord en twee wethouders

Download hier het coalitieakkoord.

Nieuw Elan, CDA en GroenLinks zijn tot een coalitieakkoord gekomen. Het CDA is daar zeer tevreden over. De Gnephoek was een lastig punt maar als komende zomer onderzoek uitwijst dat woningbouw daar voor Alphen als geheel de beste optie is, dan zijn de partijen het eens dat ook in die polder huizen gebouwd kunnen worden. ‘In de geest van de Oude Rijnzone kan de zuidelijke rand van Gnephoek tot aan de lus van de Koningin Maximabrug en de Burgemeester Bruins Slotsingel bebouwd worden’, zegt Marjon Verkleij (CDA).

De Burgemeester Bruins Slotsingel en Maximabrug gaan de uitvalswegen worden voor deze nieuwe woonwijk. Ook komt er een nieuwe oeververbinding om de nieuwe weg vanaf de Maximabrug met de Burgemeester Bruins Slotsingel te verbinden. Die nieuwe brug of tunnel komt ter vervanging van de aan het eind van zijn latijn zijnde ‘s-Molenaarsbrug. CDA-wethouder Kees van Velzen wordt daar verantwoordelijk voor.

‘Ik ben heel blij dat het sociaal domein bij één wethouder zit en dat dat onze wethouder is geworden. Han de Jager heeft deze portefeuille gekregen en is al helemaal thuis in het sociaal domein. Wij willen één gezin, één plan. Voor de ambtelijke organisatie werkt dat een stuk makkelijker nu dat bij één wethouder ligt’, aldus Verkleij over de door CDA uitgeonderhandelde portefeuilles voor de komende vier jaar.

Opvallend is dat Van Velzen portefeuille Financiën krijgt. ‘Niemand zit om financiën te springen’, erkent Verkleij. ‘Maar het is wel een uitdaging. Je bent eindverantwoordelijk voor een sluitende begroting en geld is het middel om je doelen te bereiken.’ Van Velzen was in de gemeente Rijnwoude ook portefeuillehouder Financiën. ‘Kees heeft bij alle Alphense collegevergaderingen de laatste zeven jaar meebesloten over het financiële beleid dus ik heb alle vertrouwen in hem.’

Dat Van Velzen terug zou keren was logisch. De Jager leek bezig aan zijn laatste termijn, totdat duidelijk werd dat er een driepartijencoalitie zou komen waardoor CDA toch twee wethouders mocht leveren. Omdat het dan voor de hand lag dat CDA het sociaal domein zou krijgen, zeker omdat CDA Financiën zou gaan doen omdat Nieuw Elan daar niet om zat te springen, kwam De Jager om de hoek kijken. Hij is een van de weinigen die bereid is deze portefeuille op zich te nemen.

Wij zijn zeer tevreden dat in het akkoord zijn vele herkenbare CDA punten uit ons verkiezingsprogramma ‘Samen leven als meerwaarde’ zijn overgenomen:

  • Het gebiedsgericht werken met aandacht voor de eigenheid van wijken en kernen.
  • Een samenhangende aanpak in het sociaal domein als het gaat om onderwijs, (de begeleiding naar) werk en inkomen en de bestrijding van eenzaamheid en armoede.
  • Een aangepast woningbeleid voor iedere levensfase; starters, gezinnen, alleenstaanden en senioren.
  • Een herkenbaar economisch profiel voor Alphen in het Groene Hart met de specifieke aandacht voor de Greenport, landbouw, recreatie en toerisme;
  • Een stevige nadruk op veiligheid op straat door de inzet van wijkagenten en buurtpreventie;
  • Ook ten aanzien van bereikbaarheid en verkeersveiligheid (o.a. verkeersluw en veilig kruispunt in Hazerswoude-Dorp, tweede oeververbinding in Boskoop, ontsluiting Kerk en Zanen), Openbaar vervoer (dubbelspoor en nachttrein) en fietsen (snelfietsroutes) zien wij de inzet van het CDA terug.

20 inwoners van Alphen aan den Rijn Koninklijk onderscheiden

Met voor iedereen een mooi persoonlijk woord kregen twintig inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn uit handen van Burgemeester Spies vanochtend de Koninklijke onderscheiding voor hun vele vrijwilligers inzet.

Veel familie, vrienden en organisaties waren hierbij aanwezig. Namens CDA allemaal van harte gefeliciteerd.

De twintig gedecoreerde inwoners waren zeer verrast en verguld met de onderscheiding.

 

 

Coalitie akkoord getekend en wethouders bekend gemaakt


Gerard van As, Gert-Jan Schotanus (beiden Nieuw Elan), Kees van Velzen, Han de Jager (beiden CDA) en Leo Maat (GroenLinks) worden de vijf wethouders in de gemeente Alphen aan den Rijn. Donderdagavond worden de bestuurders beëdigd door burgemeester Liesbeth Spies tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Van As, Van Velzen en De Jager zijn op dit moment al wethouder in Alphen. Schotanus was de afgelopen vier jaar raadslid namens SGP in Alphen en in de laatste maanden van Nieuw Elan. De huidige directeur van het Ashram College was eerder al wethouder in Boskoop. Leo Maat verruilt het wethouderschap in Wassenaar voor dat van Alphen. Maat was ook wethouder in Leiderdorp.