In Memoriam: Dit van Ooi.

Bestuur en fractie van het CDA namen met leedwezen kennis van het overlijden van Dit van Ooi. Dit was eind tachtiger/begin negentiger jaren voor het CDA wethouder van de voormalige gemeente Boskoop. Zij was een betrokken en bevlogen wethouder en liet zich ondermeer kennen door een hart van goud en in het bijzonder haar aandacht voor de jeugd. De slogan ‘een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’  droeg zij al met verve uit.

Dit hechtte sterk aan een plek voor jongeren en wist het voor elkaar te krijgen dat het jongerencentrum ‘De Tunnel’  werd gerealiseerd. Dat zij ook de ouderen niet vergat blijkt uit de grote bijdrage die zij heeft geleverd aan de realisatie van het huidige zorgcentrum Floravita. Met recht sloeg zij daarvoor de eerste paal. Dit was vriendelijk maar gedecideerd. Met Dit je wist ook waar je aan toe was, ‘ja is ja en nee is nee’.

Ook na haar wethouderschap was Dit voor vele Boskopers een praatpaal. Menigeen is voor een goed gesprek ontvangen en ging met een welgemeend advies naar huis. Met haar overlijden verliest de gemeenschap Boskoop een van haar bekende en gewaardeerde burgers die jarenlang bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft gedragen.

Wij zijn Dit bijzonder dankbaar voor al hetgeen zij voor het CDA en voor onze gemeenschap heeft betekend. Haar nabestaanden wensen wij veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

CDA Alphen aan den Rijn
Han de Jager, Wethouder
Marly de Blaeij, Voorzitter