Verdeling belastinggeld moet beter

CDA vraagt betere verdeling van het belastinggeld.

Het CDA Alphen vindt dat de rijksoverheid het de gemeenten onnodig moeilijk maakt. Er komt veel nieuwe regelgeving op gemeenten af. De regelgeving geeft nieuwe taken en verantwoordelijkheden. De gemeente krijgt geld van het rijk om die taken uit te voeren. Er zit echter wel iets geks in die regeling.

Als het rijk voor haar eigen taken minder uitgeeft, dan krijgt de gemeente ook minder. Dit is de zogenaamde trap-op-trap-af constructie. Wij vinden dat een onhoudbare constructie. CDA Fractielid Jeroen van Gool heeft daarom een motie opgesteld. Hierin roepen wij het Rijk op om tot een betere verdeling van het belastinggeld te komen. De motie is breed aangenomen in de vergadering van de Alphense gemeenteraad op 31 oktober.