Steun voor de vrijwilligers

Het CDA realiseert steun voor vrijwilligers. 

Ook de 20 van Alphen kan niet zonder vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn het cement van de samenlevingDagelijks zetten velen zich belangeloos in voor anderen. Zonder voldoende vrijwilligers gaat bijvoorbeeld een zwembad als De Hazelaar in Hazerswoude-dorp dicht. Het college heeft ons begin dit jaar toegezegd dat het college met een startnotitie vrijwilligersbeleid en passend budget zou komen. Dit stond alleen niet in de begroting. Daar hebben we wat aan gedaan.

Het CDA vindt steun voor deze groep onmisbaar en daaromhebben wij een wijziging van de begroting voorgesteld zodat er wel aandacht voor vrijwilligers komt. Al eerder heeft Jeroen van Gool van de CDA fractie vragen gesteld over het beleid van de gemeente. Toen bleek dat er geen aparte aanpak is. Het CDA heeft toen gevraagd om een samenhangende aanpak om deze belangrijke doelgroep te ondersteunen. Het voorstel van het CDA om de begroting nu aan te passen en budget vrij te maken voor de vrijwilligers is wederom breed omarmt door de raad. Uiteraard houden wij uitvoering van dit besluit in de gaten.