Begroting veel beter “leesbaar”

Het CDA is trots op een leesbare begroting

De Alphense gemeentebegroting 2020 is dit jaar veel beter leesbaar. Er stonden veel minder onnodige zaken in en er was een samenvatting die alles op 1 pagina overzichtelijk weergeeft. In 2018 had het CDA dit met steun van bijna alle partijen aan het college gevraagd.
Het afgelopen jaar heeft de ambtelijke organisatie erg hard gewerkt om deze vraag in te vullen en de begroting inderdaad leesbaarder te maken. En met resultaat. Het CDA heeft hierover complimenten gegeven aan de wethouder en de ambtenaren. Het is nu zaak de volgende stap te zetten: een begrotingsapp. Tot slot hebben wij een oproep aan alle raadsleden gemaakt om ons te bedwingen om voor ieder wissewasje nieuwe controlevragen in te bouwen. Wij zijn benieuwd of dat ook gaat lukken.