De kinderburgemeester!

Elmehdi Sassa van 11 jaar uit Benthuizen is benoemd tot de eerste kinderburgemeester van de Alphen aan den Rijn. Woensdag 20 november 2019 werd hij, samen met de kinderraad en vijf kinderwethouders, geïnstalleerd door burgemeester Liesbeth Spies.

Elmehdi was een van de 87 kandidaat burgemeester die aan de verkiezing tot eerste kinderburgemeester meededen. Alle 87 kandidaten hadden een filmpje opgenomen waarin ze promotie voor zichzelf maakten. Op maandag 18 november is door een delegatie van de raad (waaronder CDA-raadslid Mark Vermeulen) een selectie van 6 kandidaten aangewezen. Deze 6 kandidaten mochten op woensdag 20 november de officiële procedure ingaan. De procedure bestond uit 3 onderdelen:
1. Een speech voor de kinderraad (op elke basisschool binnen onze gemeente was iemand verkozen om zitting te nemen in de kinderraad). Tijdens deze speech moesten de 6 kandidaten uitleggen wat hun speerpunten als burgemeester zouden zijn. De jury bij dit onderdeel bestond uit burgemeester Liesbeth Spies en de kinderraad.
2. Een lintje doorknippen met daarbij een korte toespraak.  Tijdens dit onderdeel moesten ze aantonen ook een officiële handeling te kunnen verrichten. Bij dit onderdeel waren twee raadsleden de juryleden.
3. Een interview met het AD. Tijdens dit onderdeel werden de 6 kandidaten geïnterviewd door een journalist van het AD. Deze stelde allerlei persoonlijke vragen, een burgemeester moet per slot van rekening ook kunnen omgaan met de pers. Bij dit onderdeel was een directielid van een van de scholengroepen betrokken als jurylid samen met CDA-raadslid Johan Wijnhorst.

Al met al bleek na de punten van de jury dat Elmehdi de kinderburgemeester van Alphen aan den Rijn is. Hij zal de komende periode ondersteunt worden door de 5 andere kandidaten die benoemd zijn tot wethouder.Op deze wijze is er invulling gegeven aan de CDA motie kinderraad en kinderburgemeester van 22 november 2018. Een resultaat waar we trots op mogen zijn.

Wijkbezoek: Kerk en Zanen

College en diverse raadsleden zijn vandaag op wijkbezoek geweest in Alphen Kerk en Zanen. Doel van het wijkbezoek is kennis te maken met initiatieven in de wijk zelf. Omdat het CDA de een goede samenhang in de wijken erg belangrijk vindt, was een goede vertegenwoordiging afgevaardigd. Op de fiets werden een zevental bezoeken afgelegd. Het was een leerzame middag.

Het eerste bezoek was op een locatie van Philadephia aan de Krabbescheer. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare burgers. Zij krijgen ondersteuning bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Eén van de bewoners was gastvrouw en verwende de bezoekers met heerlijke zelfgebakken appeltaart.

Op de fiets richting de Limegaard, voor het tweede bezoek. Op initiatief van de bewoners is daar een boomgaard aangelegd met diverse rassen peren, appels en noten. Onderhoud doen de bewoners zelf. Het derde bezoek was bij de buren van de Groene Vinger, de wijktuin. Hier mocht wethouder Schotanus het nieuwe toegangshek openen ( morgen pas officieel) en maakte het gezelschap een rondje door de tuin om te proeven en herkennen. Oja, sinds van de zomer hebben ze een heus droge toilet! ( zonder spoelsysteem) wel zo fijn als je daar aan het werk bent.

Een fotocollage van het wijkbezoek


De bezoekers gingen verder op de fiets naar wijkcentrum Kerk en Zanen. Daar wachtte een docent en twee leerlingen van het Leerpark Groene Hart. Zij vertelden over hun High Tea in winkelcentrum de Baronie komende week met doel: elkaar beter leren kennen. 
De maaltijd die de bezoekers daarna werd aangeboden, werd verzorgd door ons bekende Alphense kookduo Petra en Mariska van ikkookookvoorjou. Wat een talenten!! Het stampottenbuffet was heerlijk. Gelukkis is niet alles opgegeten, zodat er morgen nog wat af te halen is voor de facebookklanten. Tot slot de inmiddels beroemde wijk(pub) quiz met weetjes over de Hoorn, Kerk en Zanen en het Rietveld. Zo’n tiental wijkbewoners gingen tenslotte het gesprek aan met raadsleden en college. 

Steun voor de vrijwilligers

Het CDA realiseert steun voor vrijwilligers. 

Ook de 20 van Alphen kan niet zonder vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn het cement van de samenlevingDagelijks zetten velen zich belangeloos in voor anderen. Zonder voldoende vrijwilligers gaat bijvoorbeeld een zwembad als De Hazelaar in Hazerswoude-dorp dicht. Het college heeft ons begin dit jaar toegezegd dat het college met een startnotitie vrijwilligersbeleid en passend budget zou komen. Dit stond alleen niet in de begroting. Daar hebben we wat aan gedaan.

Het CDA vindt steun voor deze groep onmisbaar en daaromhebben wij een wijziging van de begroting voorgesteld zodat er wel aandacht voor vrijwilligers komt. Al eerder heeft Jeroen van Gool van de CDA fractie vragen gesteld over het beleid van de gemeente. Toen bleek dat er geen aparte aanpak is. Het CDA heeft toen gevraagd om een samenhangende aanpak om deze belangrijke doelgroep te ondersteunen. Het voorstel van het CDA om de begroting nu aan te passen en budget vrij te maken voor de vrijwilligers is wederom breed omarmt door de raad. Uiteraard houden wij uitvoering van dit besluit in de gaten.

Verdeling belastinggeld moet beter

CDA vraagt betere verdeling van het belastinggeld.

Het CDA Alphen vindt dat de rijksoverheid het de gemeenten onnodig moeilijk maakt. Er komt veel nieuwe regelgeving op gemeenten af. De regelgeving geeft nieuwe taken en verantwoordelijkheden. De gemeente krijgt geld van het rijk om die taken uit te voeren. Er zit echter wel iets geks in die regeling.

Als het rijk voor haar eigen taken minder uitgeeft, dan krijgt de gemeente ook minder. Dit is de zogenaamde trap-op-trap-af constructie. Wij vinden dat een onhoudbare constructie. CDA Fractielid Jeroen van Gool heeft daarom een motie opgesteld. Hierin roepen wij het Rijk op om tot een betere verdeling van het belastinggeld te komen. De motie is breed aangenomen in de vergadering van de Alphense gemeenteraad op 31 oktober.

Begroting veel beter “leesbaar”

Het CDA is trots op een leesbare begroting

De Alphense gemeentebegroting 2020 is dit jaar veel beter leesbaar. Er stonden veel minder onnodige zaken in en er was een samenvatting die alles op 1 pagina overzichtelijk weergeeft. In 2018 had het CDA dit met steun van bijna alle partijen aan het college gevraagd.
Het afgelopen jaar heeft de ambtelijke organisatie erg hard gewerkt om deze vraag in te vullen en de begroting inderdaad leesbaarder te maken. En met resultaat. Het CDA heeft hierover complimenten gegeven aan de wethouder en de ambtenaren. Het is nu zaak de volgende stap te zetten: een begrotingsapp. Tot slot hebben wij een oproep aan alle raadsleden gemaakt om ons te bedwingen om voor ieder wissewasje nieuwe controlevragen in te bouwen. Wij zijn benieuwd of dat ook gaat lukken.