Trots op de boer

Jeroen van Gool van de CDA fractie heeft samen met de SGP en de VVD aangegeven binnen de gemeentelijke mogelijkheden ruimhartig om te willen gaan met de agrarische sector in onze gemeente, als de mogelijke stikstofmaatregelen hen treffen.
Alphen aan de Rijn is een mooie plattelandsgemeente, waar veel agrariërs zorgen voor ons dagelijkse brood, kaas, melk, groente, vlees en vele andere producten. Bij deze activiteiten komt, net als bij lucht- en scheepvaart, industrie en verkeer, stikstof vrij. Dat wordt niet ontkend, maar over de omvang en de effecten is nog erg veel onduidelijk. Deze onduidelijkheid zorgt voor onrust.
Het stikstof dossier is zeer ingewikkeld. De juridische rechtlijnigheid staat in groot contrast met de natuurlijke en de maatschappelijke impact. We staan voor de uitdaging om de natuur te beschermen maar ook maatschappelijke activiteit, zoals nieuwbouw van woningen, nieuwe stalsystemen, verduurzaming etc. mogelijk te maken. We hebben met argumenten de rest van de Gemeenteraad kunnen overtuigen. De motie “trots op de boer” is met een ruime meerderheid van de raad aangenomen!

Van Gool steekt een handje toe. © CDA Alphen aan den Rijn