€ 150.000 voor kinderboerderijen

Johan Wijnhorst heeft vanavond, 17 oktober 2019, namens het CDA samen met RijnGouweLokaal, GroenLinks en Pvda in de raadsvergadering een amendement ingediend om naast het voorgestelde structurele subsidiebedrag van 20.000 euro een extra tijdelijke bijdrage van euro 150.000 voor de Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK) beschikbaar te stellen.
De samenwerkende partijen uit zowel de coalitie als de oppositie zijn van mening dat op deze manier alle drie de kinderboerderijen voorlopig een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien. Doel is dat hiermee de samenwerking met de gemeente, organisaties en het bedrijfsleven gaat leiden tot een beter dierenwelzijnsbeleid, verduurzaming van de bedrijfsvoering en een versterking van de educatieve functie van alle drie de kinderboerderijen. Dit als onderdeel van de door de raad vastgestelde toekomstvisie van de Kinderboerderijen.
We zijn blij dat we door deze brede samenwerking met RijnGouweLokaal, GroenLinks en PvdA ook de andere partijen hebben kunnen overtuigen dit voorstel mee in te dienen en te ondersteunen. Wij wensen de SAK veel succes toe de komende jaren.

Vlnr: Wijnhorst – CDA, De Groot – RGL, Van Kleef – GL, Goes – PvdA
© CDA Alphen aan den Rijn