Instellen kinderburgemeester en kinderraad

In november 2018 heeft het CDA het voortouw genomen door de motie; ‘onderzoek voor instellen Kinderburgemeester en/of Kinderraad’  in te dienen. Nu ligt er een voldragen raadsvoorstel voor het installeren van een ceremoniële kinderburgemeester en een kinderrraad, die vier keer per jaar bij elkaar komt; waar budget voor is vrijgemaakt en ook in een evaluatie over 2 jaar is voorzien.

Het is mooi te lezen dat scholen enthousiast zijn over de plannen en deze vorm van kinderparticipatie. Het sluit aan bij de lespakketten over de lokale democratie en gemeentepolitiek.

Wat wij als CDA-fractie mooi vinden, is dat kinderen op vroege leeftijd in aanraking komen met lokale democratie en zij bespreekbaar kunnen maken wat vanuit hun leefwereld belangrijk is. Uiteraard hebben we volmondig ingestemd met dit raadsvoorstel, zo ook de rest van de Gemeenteraad behalve BeterAlphen. Wij zien uit naar een wervende campagne en hopen op veel aanmeldingen! Op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, vindt de selectie plaats. Een bijzondere dag dus voor Alphen aan de Rijn, want dan krijgen we er een (kinder)burgemeester en kinderraad bij!