Trots op de boer

Jeroen van Gool van de CDA fractie heeft samen met de SGP en de VVD aangegeven binnen de gemeentelijke mogelijkheden ruimhartig om te willen gaan met de agrarische sector in onze gemeente, als de mogelijke stikstofmaatregelen hen treffen.
Alphen aan de Rijn is een mooie plattelandsgemeente, waar veel agrariërs zorgen voor ons dagelijkse brood, kaas, melk, groente, vlees en vele andere producten. Bij deze activiteiten komt, net als bij lucht- en scheepvaart, industrie en verkeer, stikstof vrij. Dat wordt niet ontkend, maar over de omvang en de effecten is nog erg veel onduidelijk. Deze onduidelijkheid zorgt voor onrust.
Het stikstof dossier is zeer ingewikkeld. De juridische rechtlijnigheid staat in groot contrast met de natuurlijke en de maatschappelijke impact. We staan voor de uitdaging om de natuur te beschermen maar ook maatschappelijke activiteit, zoals nieuwbouw van woningen, nieuwe stalsystemen, verduurzaming etc. mogelijk te maken. We hebben met argumenten de rest van de Gemeenteraad kunnen overtuigen. De motie “trots op de boer” is met een ruime meerderheid van de raad aangenomen!

Van Gool steekt een handje toe. © CDA Alphen aan den Rijn

€ 150.000 voor kinderboerderijen

Johan Wijnhorst heeft vanavond, 17 oktober 2019, namens het CDA samen met RijnGouweLokaal, GroenLinks en Pvda in de raadsvergadering een amendement ingediend om naast het voorgestelde structurele subsidiebedrag van 20.000 euro een extra tijdelijke bijdrage van euro 150.000 voor de Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK) beschikbaar te stellen.
De samenwerkende partijen uit zowel de coalitie als de oppositie zijn van mening dat op deze manier alle drie de kinderboerderijen voorlopig een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien. Doel is dat hiermee de samenwerking met de gemeente, organisaties en het bedrijfsleven gaat leiden tot een beter dierenwelzijnsbeleid, verduurzaming van de bedrijfsvoering en een versterking van de educatieve functie van alle drie de kinderboerderijen. Dit als onderdeel van de door de raad vastgestelde toekomstvisie van de Kinderboerderijen.
We zijn blij dat we door deze brede samenwerking met RijnGouweLokaal, GroenLinks en PvdA ook de andere partijen hebben kunnen overtuigen dit voorstel mee in te dienen en te ondersteunen. Wij wensen de SAK veel succes toe de komende jaren.

Vlnr: Wijnhorst – CDA, De Groot – RGL, Van Kleef – GL, Goes – PvdA
© CDA Alphen aan den Rijn

Boskoops verkeer in de knel

Boskoops “Grand Old Lady”. Geliefd en verfoeid, zoals dat gaat bij een oude dame.

“Een oude dame kraakt”, Helma van der Louw leidde met deze treffende zin de CDA Motie over de hefbrug Boskoop in. De directe sluiting van de hefbrug op donderdag 10 oktober was voor het CDA aanleiding om deze motie, ondersteund door WKB, RGL, SGP en NE, in te dienen. In de motie werd vooral aandacht gevraagd voor de situatie in en rondom Boskoop die is ontstaan door de afsluiting. Het is niet alleen het weg- en scheepvaart verkeer dat wordt omgeleid en de voetgangers die over een pontonbrug van oost naar west kunnen, het is vooral druk uitoefenen bij de Provincie om vaart achter een tweede oeververbinding en de hiermee samenhangende rondwegen. De motie werd met grote meerderheid door de raad aangenomen. Nu is er werk aan de winkel voor de CDA wethouder Kees van Velzen, die beloofd heeft de boodschap mee te nemen richting de Provincie.

Instellen kinderburgemeester en kinderraad

In november 2018 heeft het CDA het voortouw genomen door de motie; ‘onderzoek voor instellen Kinderburgemeester en/of Kinderraad’  in te dienen. Nu ligt er een voldragen raadsvoorstel voor het installeren van een ceremoniële kinderburgemeester en een kinderrraad, die vier keer per jaar bij elkaar komt; waar budget voor is vrijgemaakt en ook in een evaluatie over 2 jaar is voorzien.

Het is mooi te lezen dat scholen enthousiast zijn over de plannen en deze vorm van kinderparticipatie. Het sluit aan bij de lespakketten over de lokale democratie en gemeentepolitiek.

Wat wij als CDA-fractie mooi vinden, is dat kinderen op vroege leeftijd in aanraking komen met lokale democratie en zij bespreekbaar kunnen maken wat vanuit hun leefwereld belangrijk is. Uiteraard hebben we volmondig ingestemd met dit raadsvoorstel, zo ook de rest van de Gemeenteraad behalve BeterAlphen. Wij zien uit naar een wervende campagne en hopen op veel aanmeldingen! Op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, vindt de selectie plaats. Een bijzondere dag dus voor Alphen aan de Rijn, want dan krijgen we er een (kinder)burgemeester en kinderraad bij! 

De begroting 2020 is klaar!

Maandagavond 30 september, om 19.00 uurpresenteerde CDA wethouder Kees van Velzen in het gemeentehuis de begroting voor 2020.

Onze wethouder is ingegaan op de vorm en de inhoud van de begroting, die zondermeer solide kan worden genoemd. Naar aanleiding van de CDA motie transparant begroten is de opzet gewijzigd waardoor de leesbaarheid is verbeterd.

De begroting past nu op één A4 (klik om de begroting te zien). De wethouder heeft de begroting in meerjaren perspectief gezet en is daarbij ook ingegaan op (landelijke) economische en politieke ontwikkelingen.