CDA thema-avond in zwembad Aquarijn

Met zo’n dertig leden en belangstellenden samen nadenken en debatteren over de lokale thema’s woningbouw, leefbaarheid, inrichting en beheer openbare ruimte en het CDA toekomstproof. Het was een mooie en inspirerende avond over verbinding in plaats van polarisatie en hoe we tegenstellingen kunnen overbruggen om samen te werken aan een land dat we door willen geven.

Tijdens de ledenbijeenkomst is gesproken over locaties waar in de gemeente woningen gebouwd kunnen worden. Dit keer is gesproken over welke typen woningen en voor welke doelgroepen er woningbouw nodig is. Het CDA roept al langer op tot levensloopbestendig bouwen. Maar ook dat kan op verschillende manieren. Voorbeelden als hofjes, “knarrenhoven”, centraal wonen, gemengd wonen, begeleid wonen en tijdelijke en flexibele woningbouw passeerden de revue. Aan de hand van de opbrengst van de avond zal de fractie de komende maanden de inzet voor de gemeenteraad opbouwen.

Dank aan alle aanwezigen voor de belangstelling en goede ideeën. We gaan er mee aan de slag én wordt vervolgd!

CDA op Braderie Boskoop

Het CDA team was tijdens de braderie op 20 en 21 september in Boskoop aanwezig met een informatiestand. Bezoekers van de braderie en leden van het CDA gingen in gesprek met elkaar in gesprek en gaven suggesties, ideeën en konden een nieuwe naam bedenken voor het te renoveren gemeentehuis in Boskoop.

Op de lijsten werd van alles en nog wat ingevuld. De ontvangen ideeën en suggesties waren zeer uiteenlopend; Een greep hieruit:  waterkelders, tweede oeververbinding, veiligheid centrum, infrastructuur en groenonderhoud, zwerfvuil, zebra centrum, werkgelegenheid, hangplekken. Er is dus werk aan de winkel. Dank iedereen!