Vrijwilligerstekort De Hazelaar

De CDA fractie heeft kennisgenomen van het vrijwilligerstekort bij Zwembad De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp. Het Zwembad heeft voor het dorp, maar zeker ook de omgeving, een grote maatschappelijke waarde, die het CDA graag wil behouden. 
Al vele jaren weet een grote club vrijwilligers zonder subsidie het zwembad open te houden en zelf het regulier en groot onderhoud te plegen. Deze mensen zijn goud waard en van grote meerwaarde in de samenleving. Dat het De Hazelaar lukt om dit te realiseren verdient ons respect. 
Doordat er steeds meer vrijwilligers nodig zijn en deze zich niet altijd aandienen zijn wij van mening dat de gemeente haar steun moet toezeggen. Wij zien dat het op meer plekken in de gemeente lastig is om voldoende vrijwilligers te vinden. Dat gaat ons aan het hart.  
Daarom zijn wij van mening dat de gemeente nú moet acteren om erger te voorkomen. De gemeente kan bijvoorbeeld met het onderwijs om tafel om te kijken of het mogelijk is leer-werkplekken te creëren voor het onderhoud aan schilderwerk, het houtwerk, de groenvoorziening en horeca. 
In het coalitieakkoord zitten naar onze mening voldoende aanknopingspunten om nu werk te maken van dit vraagstuk. Daarom hebben wij de gemeente opgeroepen te handelen voor het te laat is.

Hiertoe heeft de CDA fractie enige vragen:

  1. Is de gemeente op de hoogte van het de moeite die stichting de Hazelaar en mogelijk ook andere verenigingen of stichtingen hebben met het vinden en behouden van vrijwilligers?
  2. Wat heeft de gemeente tot nu toe ondernomen om te voorkomen dat vrijwilligers afhaken en wat hiervan tot nu toe de resultaten zijn?
  3. Is de gemeente bereid om bij te springen in het vrijwilligerstekort (bijvoorbeeld door in gesprek met onderwijsinstellingen maatschappelijke stages of van leer-werkplekken van onderwijsinstellingen te faciliteren)?
  4. Kan de gemeente ten aanzien van het onderhoud de stichting bijstaan (denk hierbij aan schaalvoordeel die de gemeente kan bieden, groenvoorziening, onderhoudspotjes etc.)?
  5. Is de wethouder het met het CDA eens dat het coalitieakkoord voldoende openingen biedt om De Hazelaar te helpen?

Namens de CDA fractie, Jeroen van Gool, 4 april 2019