Het CDA steunt voorstel buurt- en dorpshuisvoorzieningen!

Inbreng CDA  voor de raadsvergadering 28 maart 2019 tav agendapunt 6: startnotitie met 13 uitgangspunten voor herijking van de buurt- en dorpshuisvoorzieningen

Het CDA is blij dat de startnotitie buurt- en dorpshuisvoorzieningen met 13 uitgangspunten er nu ligt: het is goed om na de fusie eindelijk het beleid te harmoniseren.
Enkele decennia geleden, en wellicht in sommige kernen nog steeds, was een buurt- en dorpshuis het hart van de gemeenschap, alles stroomden van en naar die plek: het was daar waar alle organisaties hun bijeenkomsten hadden en mensen elkaar ontmoetten. We zijn dan ook verheugd over de herwaardering voor deze plek. Als CDA zijn we overtuigd dat een buurt of dorpshuisvoorziening kan bijdragen aan meer verbondenheid en zeker ook kan helpen om de sociale cohesie te verbeteren, en bij kan dragen om vereenzaming tegen te gaan. En het past in de visie van wijkgericht werken. Daarnaast is het belangrijk dat diverse organisaties hun onderkomen vinden in hun wijk/buurt, zodat de activiteiten nabij zijn, en tegen een betaalbaar tarief. Wat dat betreft kan het CDA zich vinden in de startnotitie met de 13 uitgangspunten beschreven in het raadsvoorstel. Wij vinden het belangrijk dat er oog is voor diversiteit in de verschillende wijken en kernen, en dat het wijk- en dorpsbelang leidend is, maar bovenal dat belanghebbenden een prominente rol vervullen bij de invulling van de functies in het buurt- en dorpshuis. De vragen die wij in de commissie gesteld hebben, waren met name gericht op de uitvoering, want daar liggen nog wel enkele uitdagingen zoals de programmaraad, het beheer, de exploitatie, de diversiteit per gebied en zo meer. We kijken vol spanning uit naar het vervolg hoe het beleid per gebied vormgegeven gaat worden en de wijze waarop de raad in dit proces meegenomen wordt.

Marjon Verkleij