Centrum van Boskoop krijgt kwaliteitsimpuls

De zuidelijke helft van het centrum van Boskoop is al jaren in afwachting van een kwaliteitsimpuls. De overeenkomst die de gemeente had met ontwikkelaar Leyten voor de bouw van een supermarkt en woningen is om verschillende redenen niet tot stand gekomen. Vanwege de veranderingen in het winkelgedrag is dit plan niet meer haalbaar in de vorm waar destijds in was voorzien. In afwachting van de nieuwbouwplannen is er niet of nauwelijks geïnvesteerd  in de openbare ruimte hetgeen de kwaliteit en leefbaarheid niet ten goede is gekomen. De zuidzijde van het centrum verdient door het ontwikkelen van de woningbouwlocatie een kwaliteitsimpuls. Naast woningbouw wordt ook gekeken naar parkeermogelijkheden, ontsluiting en kwaliteit van de openbare ruimte.  Er ligt nu een bestuursopdracht om alle knelpunten van het gebied te inventariseren en met elkaar in verband te brengen.

“Als CDA fractie zijn wij blij dat er eindelijk schot komt in de ontwikkeling van dit deel van het centrum en wij hopen dat Villa van Teylingen hierin een mooi aandeel kan krijgen”, Aldus Helma van der Louw raadslid CDA “laat het onderzoek een begin zijn van iets moois voor het centrum van Boskoop.”