Woningbouw in de gemeente Alphen aan den Rijn

Het CDA Alphen aan den Rijn hecht veel waarde aan het ‘groene plattelandskarakter’ van onze gemeente. Wij willen daarom alleen ‘bouwen’ om te kunnen voorzien in de behoefte van onze eigen inwoners. De kerngedachte achter het bouwen in de gemeente moet volgens het CDA daarom ‘bereikbaarheid en leefbaarheid’ zijn. In het analyserapport van de gemeente wordt gesproken over het verduurzamen van de landbouw en een klimaat bestendige inrichting van het Groene Hart. Voor het CDA is het van belang dat dit in samenspraak met agrariërs en siertelers gebeurt. Graag wil de CDA fractie van de wethouder weten of er onder deze doelgroep voldoende draagvlak is en of zij hier nadrukkelijk bij worden betrokken.

(Bron: Studio Alphen, https://www.studioalphen.nl/nieuws/alphen-gaat-woningen-bouwen-in-gnephoek-noordrand-of-oude-rijnzone)

Noordrand I heeft volgens het CDA een gunstige ligging en is daarmee een kansrijke locatie.
-Bouwen in de Gnephoek betekent voor het CDA ‘niet meer dan afgesproken in het coalitieakkoord’. De gemeente heeft nu een ruimer gebied onderzocht dan dat beschreven is in het coalitieakkoord.
-Voor Zuid- en Noordeinderpolder willen wij de wethouder mee geven dat er in deze polder nog toekomstbestendige landbouw mogelijk is.
-Het CDA vindt locatie De Hoorn en de Oude Rijnzone prachtig aansluiten aan de lintbebouwing van De Hoorn en richting Hazerswoude-Rijndijk, met prima ontsluitingsmogelijkheden en betrekkelijk dichtbij de Baronie. Hier kunnen bovendien meer kennisintensieve kantoorlocaties komen. Dit zou de economie van de gemeente een boost kunnen geven.
-In Boskoop mogen wat het CDA betreft de mogelijkheden aan de oostkant beter benut worden, maar dit mag niet ten koste gaan van de groeimogelijkheden van de overige kernen binnen de gemeente.

Ook in het Algemeen Dagblad was afgelopen week onze visie op woningbouw in de gemeente terug te lezen. Hierin kwam onder andere CDA-raadslid Jeroen van Gool aan het woord.

(Bron: Algemeen Dagblad)