Tienercentrum

Tijdens de raadsvergadering van 1 november jongstleden is er een discussie ontstaan over de huisvesting van tienercentrum Max. Deze discussie ging mede over de verhuizing van het tienercentrum naar een andere locatie binnen de gemeente.

Wat voor de CDA-fractie in deze discussie als belangrijke factoren meewegen is dat er een voorziening moet blijven binnen de gemeente waar jongeren onder de 18 jaar een eigen ontmoetingsruimte hebben. De daar geleverde activiteiten moeten bovendien door professionele en gemotiveerde mensen uitgevoerd blijven worden. De CDA-fractie heeft van het college begrepen dat er binnen onze gemeente nog gemeentelijk vastgoed is waar ruimte is of gerealiseerd kan worden om de activiteiten voor jongeren voort te zetten.  Gezien deze feiten is het voor ons op dit moment niet wenselijk dat er nieuwbouw gerealiseerd moet worden voor een jongerencentrum of dat de haalbaarheid hiervan wordt onderzocht.

Als CDA-fractie hebben wij dan ook positief gereageerd op de toezegging van wethouder De Jager dat hij in gesprek blijft met Stichting Max om te kijken welke mogelijkheden er zijn om een accommodatie voor activiteiten van jongeren binnen onze gemeente te behouden. En dat daarbij ook gekeken wordt naar een structurele oplossing, mogelijk in een gedeelde visie met andere maatschappelijke partners.

– Door woordvoerder Mark Vermeulen