Integraal Veiligheidsbeleidplan

Het CDA deelt de ambitie van het college om de veiligste 100.000+ gemeente te blijven. Het is de taak van de gemeente en de politie op te treden tegen geweld, overlast en onbeschoft gedrag. Ook met elkaar, als inwoners, kunnen wij werken aan respect, veiligheid en leefbaarheid. Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen rekening met elkaar houden. Korte lontjes en hufterigheid mag niet het nieuwe normaal zijn. Wij wensen dan ook van harte toe dat ‘houding en gedrag’ een rol spelen in het gemeentelijk beleid.

Eerder hebben wij al aangegeven ons te herkennen in de thema’s benoemd in het plan. Met de veiligheidsanalyse in de hand stellen wij nog wel een aantal vragen.

  1. Op het veiligheidsveld ‘integriteit en veiligheid’ zijn polarisatie en radicalisering niet uitgewerkt. Waarom is dit het geval? In het VNG kernbeleid veiligheid zijn bij dit thema ook andere analyse suggesties gedaan: 1. Veilige publieke taak, 2. informatieveiligheid en 3. ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Waarom is dat in deze veiligheidsanalyse niet meegenomen?
  2. Het doet ons goed te zien dat in de Veiligheidsvisie ook wonen en werk worden betrokken en veiligheid daarmee een rode draad is door het gemeentelijke beleid. Daarbij willen wij wel opmerken dat een dergelijke integrale benadering niet ten koste moet gaan van alles. Zorgverleners moeten bijvoorbeeld niet de opsporing of handhaving ingetrokken worden. Deelt de portefeuillehouder deze opvatting?
  3. De ervaren sociale overlast stijgt in bijna alle kernen. Inmiddels ervaart meer dan een derde van al onze inwoners veel overlast. De Hoge en Lage Zijde spannen daarin de kroon, meer dan de helft van de mensen ervaart daar overlast. Graag horen wij van de portefeuillehouder hoe hier werk van gemaakt wordt.
  4. Ook op andere fronten zien wij een zorgwekkende ontwikkeling. Denk aan mishandeling, hardrijders, grofvuildumpingen en de toename van georganiseerde criminaliteit. Voor al deze zaken verwachten wij dat de politie, boa’s en andere hulpverleners de handen vol hebben en goed werk leveren. Het is mooi dat de politie meer capaciteit krijgt, maar is het genoeg? Genoeg om naast het afhandelen van meldingen ook toe te komen aan toezichthoudende en preventieve taken? Genoeg in relatie tot wat onze buurgemeenten krijgen? Onze belangrijkste vraag aan de portefeuillehouder: is het genoeg?

– Door Jeroen van Gool en Henk Oostdam