Ledenvergadering CDA Alphen aan den Rijn

Het bestuur van het CDA Alphen aan den Rijn nodigt de leden van onze afdeling uit voor de Algemene Ledenvergadering op 22 mei 2018.
 • Plaats van handeling: Dorpshuis Zwammerdam
 • Zaal open: 19.45 uur.
 • Aanvang: 20.00 uur. Eindtijd:22.30 uur.
 Enkele agendapunten ( naast de normale plichtplegingen):
 • Bestuurlijke ambities naar de toekomst toe;
 • Evaluatie Gemeenteraadsverkiezingen 2018;
 • Verkiesbaar stellen kandidaat voorzitter.

Daarnaast zal het bestuur ook enkele kandidaat bestuursleden presenteren. De formele agenda en onderliggende stukken worden volgende week aan de leden verzonden.

Brand in Hazerwoude, het CDA stelt vragen.

De boerderijbrand in Hazerswoude-dorp op woensdag 2 mei 2018 had behoorlijk wat impact op de omgeving. Uiteraard leeft het CDA mee met de getroffen boerenfamilie, de mensen uit de omgeving die hebben geholpen en de mensen die in de omgeving wonen. De inzet van vrijwilligers, de hulpdiensten en gemeente, heeft ongetwijfeld erger voorkomen en wordt zeer gewaardeerd.
Zoals bij elk incident, is er gelegenheid om te leren voor de toekomst. Om procedures aan te scherpen en nog beter beslagen ten ijs te komen, mocht een dergelijke situatie zich weer voordoen. Om die reden heeft het CDA enkele vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. De vragen treft u hier.

CDA tevreden met coalitie akkoord en twee wethouders

Download hier het coalitieakkoord.

Nieuw Elan, CDA en GroenLinks zijn tot een coalitieakkoord gekomen. Het CDA is daar zeer tevreden over. De Gnephoek was een lastig punt maar als komende zomer onderzoek uitwijst dat woningbouw daar voor Alphen als geheel de beste optie is, dan zijn de partijen het eens dat ook in die polder huizen gebouwd kunnen worden. ‘In de geest van de Oude Rijnzone kan de zuidelijke rand van Gnephoek tot aan de lus van de Koningin Maximabrug en de Burgemeester Bruins Slotsingel bebouwd worden’, zegt Marjon Verkleij (CDA).

De Burgemeester Bruins Slotsingel en Maximabrug gaan de uitvalswegen worden voor deze nieuwe woonwijk. Ook komt er een nieuwe oeververbinding om de nieuwe weg vanaf de Maximabrug met de Burgemeester Bruins Slotsingel te verbinden. Die nieuwe brug of tunnel komt ter vervanging van de aan het eind van zijn latijn zijnde ‘s-Molenaarsbrug. CDA-wethouder Kees van Velzen wordt daar verantwoordelijk voor.

‘Ik ben heel blij dat het sociaal domein bij één wethouder zit en dat dat onze wethouder is geworden. Han de Jager heeft deze portefeuille gekregen en is al helemaal thuis in het sociaal domein. Wij willen één gezin, één plan. Voor de ambtelijke organisatie werkt dat een stuk makkelijker nu dat bij één wethouder ligt’, aldus Verkleij over de door CDA uitgeonderhandelde portefeuilles voor de komende vier jaar.

Opvallend is dat Van Velzen portefeuille Financiën krijgt. ‘Niemand zit om financiën te springen’, erkent Verkleij. ‘Maar het is wel een uitdaging. Je bent eindverantwoordelijk voor een sluitende begroting en geld is het middel om je doelen te bereiken.’ Van Velzen was in de gemeente Rijnwoude ook portefeuillehouder Financiën. ‘Kees heeft bij alle Alphense collegevergaderingen de laatste zeven jaar meebesloten over het financiële beleid dus ik heb alle vertrouwen in hem.’

Dat Van Velzen terug zou keren was logisch. De Jager leek bezig aan zijn laatste termijn, totdat duidelijk werd dat er een driepartijencoalitie zou komen waardoor CDA toch twee wethouders mocht leveren. Omdat het dan voor de hand lag dat CDA het sociaal domein zou krijgen, zeker omdat CDA Financiën zou gaan doen omdat Nieuw Elan daar niet om zat te springen, kwam De Jager om de hoek kijken. Hij is een van de weinigen die bereid is deze portefeuille op zich te nemen.

Wij zijn zeer tevreden dat in het akkoord zijn vele herkenbare CDA punten uit ons verkiezingsprogramma ‘Samen leven als meerwaarde’ zijn overgenomen:

 • Het gebiedsgericht werken met aandacht voor de eigenheid van wijken en kernen.
 • Een samenhangende aanpak in het sociaal domein als het gaat om onderwijs, (de begeleiding naar) werk en inkomen en de bestrijding van eenzaamheid en armoede.
 • Een aangepast woningbeleid voor iedere levensfase; starters, gezinnen, alleenstaanden en senioren.
 • Een herkenbaar economisch profiel voor Alphen in het Groene Hart met de specifieke aandacht voor de Greenport, landbouw, recreatie en toerisme;
 • Een stevige nadruk op veiligheid op straat door de inzet van wijkagenten en buurtpreventie;
 • Ook ten aanzien van bereikbaarheid en verkeersveiligheid (o.a. verkeersluw en veilig kruispunt in Hazerswoude-Dorp, tweede oeververbinding in Boskoop, ontsluiting Kerk en Zanen), Openbaar vervoer (dubbelspoor en nachttrein) en fietsen (snelfietsroutes) zien wij de inzet van het CDA terug.