Oud-premier Ruud Lubbers overleden

In memoriam 1939-2018


Op 14 februari 2018 is oud-premier en minister van staat Ruud Lubbers op 78-jarige leeftijd overleden. Ruud Lubbers was in de periode tussen 1973 en 1994 Kamerlid, fractievoorzitter, minister, en minister-president voor eerst de KVP en later het CDA. Hij leidde drie kabinetten in de jaren ‘80 en ‘90, en is daarmee niet alleen de jongste maar ook de langstzittende premier van Nederland geweest.

CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma: ‘Met groot verdriet heb ik kennis genomen van het overlijden van oud-premier en minister van staat, Ruud Lubbers. Lubbers was een groot staatsman en een overtuigd christendemocraat. Afkomstig uit een Rotterdamse ondernemersfamilie koos Lubbers op jonge leeftijd voor een loopbaan in dienst van het algemeen belang. Een hele generatie Nederlanders groeide op in de tijd dat hij minister, fractievoorzitter en premier was. Nederland is Lubbers veel dank verschuldigd voor de doortastende en kundige wijze waarop hij ons land uit de diepe crisis van de jaren tachtig heeft geloodst. Wij leven mee met zijn vrouw Ria, zijn kinderen en kleinkinderen.’

CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom: ‘Ruud Lubbers was een groot premier, de langstzittende minister-president die Nederland gekend heeft. Een bijzondere politicus, die werelden met elkaar verbond. Een ondernemer in de politiek, idealistisch en pragmatisch, intellectueel en hands-on, katholiek in de polder, altijd bereid om even met je mee te denken. Het CDA is Ruud Lubbers heel dankbaar voor alles wat hij ons land en voor onze partij betekend heeft. We zijn heel verdrietig om zijn overlijden en zullen hem zeer missen.’
Lees hier een uitgebreid in memoriam over Ruud Lubbers

Het (ge)Woonmanifest: snel op weg naar een eerlijke woningmarkt

Voor het CDA Alphen aan den Rijn is wonen een basisbehoefte.”, aldus lijsttrekker Marjon Verkleij.

Het CDA komt daarom vandaag met Het CDA(ge)Woonmanifest. De gekte op de woningmarkt wordt steeds groter. Huizenprijzen schieten op steeds meer plaatsen door het plafond.

Het duurt veel te lang voordat er nieuwe woningen worden bijgebouwd en het overbieden van de vraagprijs is standaardpraktijk geworden. We moeten daarom heel snel toe naar een eerlijke woningmarkt.

In het (ge)Woonmanifest doet het CDA voorstellen voor een betere woningmarkt. Een woningmarkt met kansen voor jonge gezinnen en mensen met gewone inkomens.  Een woningmarkt waar bieden onder voorbehoud door particulieren mogelijk is, waarmee ook de leefbaarheid en sfeer van een wijk behouden kunnen worden. Er wordt een appèl gedaan om de gekte op de woningmarkt in steeds meer steden het hoofd te bieden.

Het CDA Alphen aan den Rijn werkt samen met andere CDA-afdelingen om de woningmarkt eerlijk te maken. Inmiddels hebben 25 lokale afdelingen het manifest ondertekend. De CDA-Tweede Kamerfractie ondersteunt hun initiatief. Op weg naar oplossingen om te komen tot een betere woningmarkt. Het (ge)Woonmanifest: snel op weg naar een eerlijke woningmarkt

Zorg en ondersteuning voor burgers: het kan anders en moet beter


Als wethouder kreeg ik te maken met grote veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. Waar het rijk eerst verantwoordelijk was voor het betalen en leveren van zorg en ondersteuning , werd dat overgelaten aan de gemeente.  Helaas zijn alle veranderingen gepaard gegaan met enorme bezuinigingen. Zo werd de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd met voor de gemeente Alphen aan den Rijn een korting van 800.000 euro. Dat maakte het allemaal niet makkelijker.

In onze gemeente hebben wij een deel van de veranderingen uit laten voeren door een nieuwe organisatie die de naam TOM kreeg: Talentontwikkeling, Ondersteuning en Maatwerk. TOM in de buurt is de eerste ‘samenwerkingsorganisatie’ in onze gemeente die actief is om mensen die het heel moeilijk hebben te begeleiden, mensen met wie het niet zo goed gaat te ondersteunen. Om aandacht te geven aan mantelzorgers. Dat doet TOM met mensen die een verschillende opleiding en werkervaring hebben, maar die makkelijk kunnen samenwerken vanuit die ene organisatie en maatwerk leveren.

Dus als ik het niet kan, roep ik er een collega bij zonder uurtje en factuurtje, onderling verreken gedoe waar de inwoner niets aan heeft.  En als het kan zonder indicaties, tijdverlies en onnodige hoge eigen bijdragen. Dát is goed voor onze inwoners en gaat overbodige bureaucratie tegen.

Mensen vertellen mij nu dat ze meer dan vroeger toekomen aan wat ze altijd hebben gewild. In plaats van in een busje naar elders werken bij de brandweer, samen met andere koken in plaats van alleen,  werken als fotograaf om allerlei activiteiten een plek te geven, oudejaarsavond weer eens met meer mensen door te brengen dan altijd alleen, kunnen helpen als conciërge in een verzorgingshuis, of helpen op de kinderboerderij.

Kijk en daar doen we het toch voor!
Tenslotte nog iets over mantelzorg. Een heel belangrijk onderwerp. Mantelzorg overkomt mensen en het is heel goed dat de gemeente oog heeft voor jongere en oudere mantelzorgers,. Ik heb er hard aan getrokken om zoveel mogelijk mantelzorgers een blijk van waardering te kunnen geven. In 2016 hebben we 1180 ‘complimenten’ uitgedeeld waarmee circa 200.000 euro is gemoeid.  Geweldig toch!

Han de Jager

Oud CDA raads- en commissielid Gerrit Dijkman (1949-2018) overleden

Op 21 januari 2018 is in zijn vertrouwde omgeving, omringd door zijn kinderen Gerrit Dijkman overleden. Gerrit was een actief en betrokken CDA-lid. Van 2008 tot 2010 is hij raadslid geweest, van 2010 tot 2014 commissielid, beide functies voor de CDA-fractie in Alphen aan den Rijn. Vanuit zijn kennis, opgedaan uit zijn arbeidzaam leven als leraar in het Voortgezet Onderwijs, was Gerrit woordvoerder op de portefeuille onderwijs en jeugd. Hij deed dit met verve en onderhield, samen met Peter Dobbe, nauwe banden met de besturen van de Alphense Middelbare Scholen. Dit in het kader van het Masterplan Onderwijshuisvesting. Helaas kreeg Gerrit zo’n 5 jaar geleden problemen met zijn gezondheid en kampte afgelopen jaren met veel tegenslag. Met name de kortstondige ziekte en overlijden van zijn vrouw Geeke vorig jaar januari gaf veel verdriet. Gelukkig heeft Gerrit de afgelopen jaren veel kracht kunnen halen uit de aanwezigheid van zijn kleinkinderen, de liefdevolle verzorging van zijn kinderen en de bezoekjes van vrienden, buren en kerkgenoten.

We verliezen in Gerrit een zeer betrokken mens, altijd vriendelijk en opgewekt, die zich voor vele medemensen heeft ingezet. Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie.