CDA op campagne: 13 maart 20.00u onze gastspreker gedeputeerde mw. Bom


bron: provincie Zuid-Holland’

Dinsdag 13 maart belegt het CDA een politieke avond in dorpshuis De Juffrouw in Hazerswoude – Dorp.

Onze gastspreker is mw. Adri Bom-Lemstra gedeputeerde voor Ruimte, Wonen en Economie van Zuid Holland. Zij gaat in op de provinciale visie “Wonen in de toekomst” Eén beladen onderwerp omdat na de verkiezingen de nieuwe gemeenteraad positie zal moeten innemen over nieuwbouw in de toekomst. Bouwen we vooral voor onze autonome groei of komt er ook een (grote) regio opgave?
De tweede vraag is: waar te bouwen. Het belooft een inhoudsvolle avond te worden.
Iedereen van harte uitgenodigd!

 

Hazerswoude Dorp, 13 maart inloop vanaf 19.30u in “De Juffrouw”.