CDA zet de gemeente landelijk en Europees op de kaart

Op 23 februari was CDA-Europarlementariër Esther de Lange op werkbezoek in Alphen aan den Rijn. In theater Castellum ging zij op initiatief van het CDA in gesprek met inwoners uit gemeente Alphen aan den Rijn. Tijdens dit gesprek kwamen allerlei thematieken voorbij. Allereerst spraken we over wat wij in Alphen kunnen leren van de Brexit. In Groot-Brittannië komt men achter dat ze meer vervlochten zijn met Europa. De Brexit kan mogelijk ook gevolgen hebben voor bedrijven in de boomteelt en landbouwsector. De belangen van dit type bedrijven worden juist ook door een partij als het CDA goed onder de aandacht gehouden in Brussel.

Op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu is het van groot belang om op Europees niveau samen te werken. Voorbeelden hiervan zijn de waterwetgeving en de problemen die er kunnen ontstaan in een gebied als de Sahara door de opwarming van de aarde.

Esther wees er ook op dat het als land van belang is om niet alleen naar binnen te kijken. Maar juist ook alles in een breder perspectief te zetten. We moeten met elkaar samenwerken, als Alphen aan den Rijn met de plaatsen om ons heen, als Nederland met de andere landen in Europa. Daarbij niet alleen kijkend naar het belang van je eigen “postzegel”, maar ook juist vanuit een groter perspectief. Daarbij moeten we ons ook realiseren dat de bevolking in Europa nog slechts 5% van de wereldbevolking is (in 1900 was dit nog 25%). Het is een illusie te denken dat je het tegenwoordig in je eentje redt. Lijsttrekker Marjon Verkleij reageerde door aan te geven dat er de afgelopen jaren juist veel successen zijn geboekt door samenwerking met bijvoorbeeld Nieuwkoop en Kaag en Braasem, of in regionaal verband. Samenwerken loont. Tegelijkertijd mag je wel trots zijn op lokale zaken, die mag je in de etalage zetten. Esther wees daarbij ook op Parijzenaren die kilometers omrijden om bij dat éne winkeltje hun gewilde kaas kopen.

Tot slot werd geconstateerd dat het CDA meer is dan alleen een lokale politieke partij. Naast dat het CDA in Alphen aan den Rijn met een mooi eigen programma de lokale waarden vertegenwoordigt, kan het terugvallen op een netwerk en steun van een landelijke organisatie en zaken adresseren die bovenlokaal geregeld moeten worden. De korte lijnen die daar liggen kunnen daarbij ook benut worden om de belangen van de inwoners op een goede wijze te behartigen.Dat bleek al uit de werkbezoeken die  CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts die ochtend aflegde aan agrarische- en sierteelt bedrijven. Om te horen welke vragen en onderwerpen hij landelijk zou kunnen realiseren.

Het CDA is een partij die niet alleen maar constateert dat het anders moet gaan, maar we komen ook met voorstellen hoe het anders kan. Marjon Verkleij: “Wij hebben een mooi team in Alphen en  zijn onderdeel van een fijne en warme CDA-familie. Na deze inspirerende middag gaan wij met nog meer inspiratie werken aan een mooi Alphen aan den Rijn.”