Blog II: Bouwen en wonen in en rond de stad

Kees van Velzen

Kees van Velzen, wethouder in Alphen aan den Rijn en CDA kandidaat blogt met regelmaat over actuele onderwerpen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Hieronder zijn tweede blog:

Wonen is een basisrecht voor iedereen. Zelfs in ons welvarend land is dat  niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn wachtlijsten. Er zijn veel mensen op zoek naar een (passende) woning. Starters op de markt, jongeren die op zichzelf willen gaan wonen, doorstarters, jonge gezinnen die een huis met tuin willen, ouderen die juist kleiner en levensloopbestendig willen wonen. De zoektocht van velen is sterk afhankelijk van het evenwicht in vraag en aanbod.

Steeds weer blijkt dat dat evenwicht er niet is. Dat voelen we ook in Alphen stad. Er is een grotere vraag naar woningen (400 per jaar) vanuit de eigen groei dan er aanbod is. Burggooi, de laatste grote bouwlocatie, wordt eind 2020 opgeleverd en is dan afgebouwd. Voor het eerst in bijna 30 jaar heeft Alphen dan geen uitbreidingsmogelijkheden meer. Dat klemt. Gelukkig zijn er in de stad nog inbreilocaties die wat lucht kunnen geven, maar vanaf 2024 staan we voor een groot dilemma: groen in de stad inleveren voor nieuwe woningen of buiten de stad bouwen in het groen.

Voor het CDA is de keuze helder: inbreien binnen de stad kan, ja is wenselijk, bijvoorbeeld door sanering van overbodige kantorenlocaties en verouderde bedrijfspanden en deze locaties benutten om daar een nieuwe en hogere stedelijke kwaliteit te realiseren. Door dit te doen kunnen er wellicht nog 1000 -1500 woningen bijkomen. Maar meer niet. De parken en groenstroken maken dat Alphen een groene stad is en dat wil het CDA zo houden. De consequentie is dat we serieus moeten kijken naar bouwen buiten de stad.

De verkennende studie die Kuypers stad- en landschapsarchitecten in 2017heeft gemaakt in opdracht van de gemeente, wijst ons op reële mogelijkheden. Niet één grootschalige en omvangrijke nieuwe “vinex”  wijk in de Gnephoek, maar op verschillende plaatsen langs de buitengrens van Alphen, waar in clusters enkele honderden woningen kunnen komen, met veel water en veel groen. Ook in de zone tussen Rijn en Rail tussen Alphen en Hazerswoude – Rijndijk is plaats voor dergelijke groene nieuwbouwwijken voor bewoners die net buiten de stad willen wonen, maar die wel dichtbij (fietsafstand) stedelijke voorzieningen (scholen, winkels, theater) willen zijn. Dit gebied is ook aantrekkelijk omdat Hazerswoude – Rijndijk naast een goede wegverbinding (N11) ook een NS station krijgt waar het R-net railsysteem vanaf 2022 halteert. Iedereen een goede plek om te wonen. Daar staat het CDA voor!

 

Kees van Velzen

CDA lijst 1