Zorg en ondersteuning voor burgers: het kan anders en moet beter


Als wethouder kreeg ik te maken met grote veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. Waar het rijk eerst verantwoordelijk was voor het betalen en leveren van zorg en ondersteuning , werd dat overgelaten aan de gemeente.  Helaas zijn alle veranderingen gepaard gegaan met enorme bezuinigingen. Zo werd de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd met voor de gemeente Alphen aan den Rijn een korting van 800.000 euro. Dat maakte het allemaal niet makkelijker.

In onze gemeente hebben wij een deel van de veranderingen uit laten voeren door een nieuwe organisatie die de naam TOM kreeg: Talentontwikkeling, Ondersteuning en Maatwerk. TOM in de buurt is de eerste ‘samenwerkingsorganisatie’ in onze gemeente die actief is om mensen die het heel moeilijk hebben te begeleiden, mensen met wie het niet zo goed gaat te ondersteunen. Om aandacht te geven aan mantelzorgers. Dat doet TOM met mensen die een verschillende opleiding en werkervaring hebben, maar die makkelijk kunnen samenwerken vanuit die ene organisatie en maatwerk leveren.

Dus als ik het niet kan, roep ik er een collega bij zonder uurtje en factuurtje, onderling verreken gedoe waar de inwoner niets aan heeft.  En als het kan zonder indicaties, tijdverlies en onnodige hoge eigen bijdragen. Dát is goed voor onze inwoners en gaat overbodige bureaucratie tegen.

Mensen vertellen mij nu dat ze meer dan vroeger toekomen aan wat ze altijd hebben gewild. In plaats van in een busje naar elders werken bij de brandweer, samen met andere koken in plaats van alleen,  werken als fotograaf om allerlei activiteiten een plek te geven, oudejaarsavond weer eens met meer mensen door te brengen dan altijd alleen, kunnen helpen als conciërge in een verzorgingshuis, of helpen op de kinderboerderij.

Kijk en daar doen we het toch voor!
Tenslotte nog iets over mantelzorg. Een heel belangrijk onderwerp. Mantelzorg overkomt mensen en het is heel goed dat de gemeente oog heeft voor jongere en oudere mantelzorgers,. Ik heb er hard aan getrokken om zoveel mogelijk mantelzorgers een blijk van waardering te kunnen geven. In 2016 hebben we 1180 ‘complimenten’ uitgedeeld waarmee circa 200.000 euro is gemoeid.  Geweldig toch!

Han de Jager