Veel bereikt!

Kees van Velzen

Er is veel bereikt in de nieuwe gemeente! Ik denk dat velen al vergeten zijn dat er nogal wat scepsis was bij de start van de nieuwe gemeente Alphen. Gaat dat wel werken zo’n grote en uitgestrekte gemeente met bijna 110.000 inwoners? Toegegeven: aan het begin ging het naamgevingsproces niet zo best.
Ook de economische crisis drukte de stemming. Komt bij de grote decentralisaties door het Rijk van beleid en uitvoering van zorg en werk. Het heeft veel energie gekost maar het staat als een huis. We krijgen landelijke erkenning! Veel is er ook bereikt op het gebied van woningbouw.

 In Alphen is het Thorbeckeplein, waarvan de bouwtekeningen eind 2013 klaar lagen, bijna helemaal gerealiseerd. Met de recente instemming van de raad voor de bouw van een nieuwe bibliotheek met parkeergarage aan het Aarplein, is de afronding nu echt in zicht gekomen.

Het oude gemeentehuis in Hazerswoude-Rijndijk heeft een nieuwe bestemming gekregen, binnenkort kunnen de zorgwoningen die Habeko daar nu bouwt bewoond gaan worden. In Boskoop wordt het oude raadhuis voor een deel school en voor ander deel bibliotheek. Ook dat is besloten. Zwammerdam krijgt een splinternieuw dorpshuis, dat ook onderdak biedt voor vele verenigingen, de dorpsschool en zelfs de brandweer.

Ook de Molukse wijk krijgt een nieuw buurthuis, de handtekeningen zijn gezet. Archeon, een van onze grootste toeristische  trekpleisters, kan uitbreiden omdat de gemeente ruimte beschikbaar stelt en een nieuwe weg aanlegt. In Koudekerk is het bouwplan Pastorie gestart. Medoclean vertrekt bij Zuidwijk en daar komen nieuwe woningen.

Vele plannen zijn vastgesteld, de uitvoering loopt goed.
Klaar? Nou nee, nieuwe opgaven wachten! Denk aan woningbouw in bijna alle kernen voor senioren, daarvan moeten er echt snel veel meer komen. Ook de duurzaamheidsopgave wacht. We willen nog meer ruimte aan de dorpen en buurten geven en ook vinden wij dat de kwaliteit van het groen en de wegen beter kan.

De verkeersknelpunten bij Boskoop (nieuwe oeververbinding) en Hazerswoude (minder N209 verkeer en betere ontsluiting dorp) vragen krachtig bestuur. Het CDA staat klaar voor een nieuwe periode, met veel ideeën en met veel energie. Een gemotiveerd team staat gereed voor de periode 2018-2022, want er blijft werk aan de winkel.

Kees van Velzen
Wethouder
lijst 1 CDA nr 2