CDA op campagne: 13 maart 20.00u onze gastspreker gedeputeerde mw. Bom


bron: provincie Zuid-Holland’

Dinsdag 13 maart belegt het CDA een politieke avond in dorpshuis De Juffrouw in Hazerswoude – Dorp.

Onze gastspreker is mw. Adri Bom-Lemstra gedeputeerde voor Ruimte, Wonen en Economie van Zuid Holland. Zij gaat in op de provinciale visie “Wonen in de toekomst” Eén beladen onderwerp omdat na de verkiezingen de nieuwe gemeenteraad positie zal moeten innemen over nieuwbouw in de toekomst. Bouwen we vooral voor onze autonome groei of komt er ook een (grote) regio opgave?
De tweede vraag is: waar te bouwen. Het belooft een inhoudsvolle avond te worden.
Iedereen van harte uitgenodigd!

 

Hazerswoude Dorp, 13 maart inloop vanaf 19.30u in “De Juffrouw”.

 

 

CDA geeft gehoor aan oproep voor vrijwilligers 20 van Alphen

“We hebben nog  vrijwilligers nodig voor de voorbereidingen en de organisatie van de 20 van Alphen”, aldus de organisatie van 20 van Alphen in het AD Groene Hart. Voor CDA was dit direct aanleiding om de twaalf vrijwilligers die nog nodig waren aan te melden. Verdeeld over de drankenposten zullen zij aanstaande zondag 4 maart in Aarlanderveen en aan de Bruinslotsingel in Alphen de sporters voorzien van drankjes en alles wat maar nodig is.

Het CDA onderkent het probleem van vrijwilligersinzet bij evenementen. Er komen steeds meer evenementen bij die hoofdzakelijk door enthousiaste vrijwilligers worden gerund, maar het aantal vrijwilligers neemt helaas af. Toch moeten we ons blijven inzetten voor deze activiteiten, zodat ze niet verloren gaan. Het is toch echt zonde als er geen 20 van Alphen, Trekkertrek, Carnavalsoptochten, etc.etc. kunnen plaatsvinden omdat  er niet genoeg mensen zijn die willen meehelpen.

Het CDA team geeft bij de 20 van Alphen alvast het goede voorbeeld. Zij staan klaar voor alle hand- en spandiensten bij dit prachtige sportieve evenement.

CDA zet de gemeente landelijk en Europees op de kaart

Op 23 februari was CDA-Europarlementariër Esther de Lange op werkbezoek in Alphen aan den Rijn. In theater Castellum ging zij op initiatief van het CDA in gesprek met inwoners uit gemeente Alphen aan den Rijn. Tijdens dit gesprek kwamen allerlei thematieken voorbij. Allereerst spraken we over wat wij in Alphen kunnen leren van de Brexit. In Groot-Brittannië komt men achter dat ze meer vervlochten zijn met Europa. De Brexit kan mogelijk ook gevolgen hebben voor bedrijven in de boomteelt en landbouwsector. De belangen van dit type bedrijven worden juist ook door een partij als het CDA goed onder de aandacht gehouden in Brussel.

Op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu is het van groot belang om op Europees niveau samen te werken. Voorbeelden hiervan zijn de waterwetgeving en de problemen die er kunnen ontstaan in een gebied als de Sahara door de opwarming van de aarde.

Esther wees er ook op dat het als land van belang is om niet alleen naar binnen te kijken. Maar juist ook alles in een breder perspectief te zetten. We moeten met elkaar samenwerken, als Alphen aan den Rijn met de plaatsen om ons heen, als Nederland met de andere landen in Europa. Daarbij niet alleen kijkend naar het belang van je eigen “postzegel”, maar ook juist vanuit een groter perspectief. Daarbij moeten we ons ook realiseren dat de bevolking in Europa nog slechts 5% van de wereldbevolking is (in 1900 was dit nog 25%). Het is een illusie te denken dat je het tegenwoordig in je eentje redt. Lijsttrekker Marjon Verkleij reageerde door aan te geven dat er de afgelopen jaren juist veel successen zijn geboekt door samenwerking met bijvoorbeeld Nieuwkoop en Kaag en Braasem, of in regionaal verband. Samenwerken loont. Tegelijkertijd mag je wel trots zijn op lokale zaken, die mag je in de etalage zetten. Esther wees daarbij ook op Parijzenaren die kilometers omrijden om bij dat éne winkeltje hun gewilde kaas kopen.

Tot slot werd geconstateerd dat het CDA meer is dan alleen een lokale politieke partij. Naast dat het CDA in Alphen aan den Rijn met een mooi eigen programma de lokale waarden vertegenwoordigt, kan het terugvallen op een netwerk en steun van een landelijke organisatie en zaken adresseren die bovenlokaal geregeld moeten worden. De korte lijnen die daar liggen kunnen daarbij ook benut worden om de belangen van de inwoners op een goede wijze te behartigen.Dat bleek al uit de werkbezoeken die  CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts die ochtend aflegde aan agrarische- en sierteelt bedrijven. Om te horen welke vragen en onderwerpen hij landelijk zou kunnen realiseren.

Het CDA is een partij die niet alleen maar constateert dat het anders moet gaan, maar we komen ook met voorstellen hoe het anders kan. Marjon Verkleij: “Wij hebben een mooi team in Alphen en  zijn onderdeel van een fijne en warme CDA-familie. Na deze inspirerende middag gaan wij met nog meer inspiratie werken aan een mooi Alphen aan den Rijn.”

CDA team op werkbezoek met Jaco Geurts

Vrijdag 23 februari stond in het teken van twee werkbezoeken met Jaco Geurts, CDA lid in Tweede Kamer.

.

Werkbezoeken
Met Jaco Geurts werd een werkbezoek gebracht aan twee bedrijven binnen de agrarische sector. Het eerste bezoek vond plaats bij vof de Wit-Burggraaf aan de Kortsteekterweg. Al gauw werd met de agrariërs die bij het bezoek aanwezig waren, de discussie gevoerd over het mestbeleid, Grondgebondenheid, bodemdaling en verzilting, intensivering goed of slecht voor CO2 uitstoot, stijgende kosten tegen dalende inkomsten.

Hierna volgde een bedrijfsbezoek aan van Lint bv in Boskoop. Eigenaar René van Lint ging in op de kansen en bedreigingen in de sierteeltsector en vooral op de veranderende markt. Na afloop werd een kijkje genomen bij de opbouw van de Kerstshow 2019 die bij van Lint in maart 2018 al voor de inkopers van de retail van start gaat.

 

Blog II: Bouwen en wonen in en rond de stad

Kees van Velzen

Kees van Velzen, wethouder in Alphen aan den Rijn en CDA kandidaat blogt met regelmaat over actuele onderwerpen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Hieronder zijn tweede blog:

Wonen is een basisrecht voor iedereen. Zelfs in ons welvarend land is dat  niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn wachtlijsten. Er zijn veel mensen op zoek naar een (passende) woning. Starters op de markt, jongeren die op zichzelf willen gaan wonen, doorstarters, jonge gezinnen die een huis met tuin willen, ouderen die juist kleiner en levensloopbestendig willen wonen. De zoektocht van velen is sterk afhankelijk van het evenwicht in vraag en aanbod.

Steeds weer blijkt dat dat evenwicht er niet is. Dat voelen we ook in Alphen stad. Er is een grotere vraag naar woningen (400 per jaar) vanuit de eigen groei dan er aanbod is. Burggooi, de laatste grote bouwlocatie, wordt eind 2020 opgeleverd en is dan afgebouwd. Voor het eerst in bijna 30 jaar heeft Alphen dan geen uitbreidingsmogelijkheden meer. Dat klemt. Gelukkig zijn er in de stad nog inbreilocaties die wat lucht kunnen geven, maar vanaf 2024 staan we voor een groot dilemma: groen in de stad inleveren voor nieuwe woningen of buiten de stad bouwen in het groen.

Voor het CDA is de keuze helder: inbreien binnen de stad kan, ja is wenselijk, bijvoorbeeld door sanering van overbodige kantorenlocaties en verouderde bedrijfspanden en deze locaties benutten om daar een nieuwe en hogere stedelijke kwaliteit te realiseren. Door dit te doen kunnen er wellicht nog 1000 -1500 woningen bijkomen. Maar meer niet. De parken en groenstroken maken dat Alphen een groene stad is en dat wil het CDA zo houden. De consequentie is dat we serieus moeten kijken naar bouwen buiten de stad.

De verkennende studie die Kuypers stad- en landschapsarchitecten in 2017heeft gemaakt in opdracht van de gemeente, wijst ons op reële mogelijkheden. Niet één grootschalige en omvangrijke nieuwe “vinex”  wijk in de Gnephoek, maar op verschillende plaatsen langs de buitengrens van Alphen, waar in clusters enkele honderden woningen kunnen komen, met veel water en veel groen. Ook in de zone tussen Rijn en Rail tussen Alphen en Hazerswoude – Rijndijk is plaats voor dergelijke groene nieuwbouwwijken voor bewoners die net buiten de stad willen wonen, maar die wel dichtbij (fietsafstand) stedelijke voorzieningen (scholen, winkels, theater) willen zijn. Dit gebied is ook aantrekkelijk omdat Hazerswoude – Rijndijk naast een goede wegverbinding (N11) ook een NS station krijgt waar het R-net railsysteem vanaf 2022 halteert. Iedereen een goede plek om te wonen. Daar staat het CDA voor!

 

Kees van Velzen

CDA lijst 1