Fractieflits december 2017

In de laatste Fractieflits  van 2017 staan de volgende onderwerpen:

 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 • CDA op de koffie
 • Raadsvergadering 14 december
  Huisartsenpost blijft open!
  CDA stemt tegen uitbreiding winkelopstelling 24 december en 31 december
  Vaststellen belastingverordening
  aanpassing rioolheffing CDA succes
  Verlengde Bentwoudlaan en N207
  Bouwplannen Pastorie Groenendijk, Rijndijk 108
  Verplaatsing Medoclean
  Motie zwaar voorwerk
  Motie Social Return of Investment
  Motie meldingen openbare ruimte
 • Algemene Ledenvergadering 18 december