Fractieflits november 2017 is uit.

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

•CDA team klaar voor de verkiezingen
• Marjon Verkleij opnieuw lijsttrekker
• Bloembollenactie in kernen
• Partijcongres Nijmegen
• Raadsvergadering 26 oktober met:
o  Gemeentebegroting 2018
o  Kunstobject Raoul wallenbergplein
o  Eénmalige verhoging evenementenbudget
o  Nieuwbouw scholen Voortgezet onderwijs
o  Winkeltijdenopenstelling 24december en 31 december
• Raadsvergadering 12 oktober met:
o  Parkeerproef
o  Openbare toiletten
o  Ontwikkelingen Landgoed Verboom