CDA stelt kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 vast. Marjon Verkleij lijsttrekker.


De verkiesbare kandidaten voor het CDA Alphen aan den Rijn :
Van links naar rechts: Hans Démoed, Helma van der Louw. Jeroen van Gool, Pieranna van Rijn, Mark Vermeulen, Vanessa Scholtens, Marjon Verkleij, Kees van Velzen, Johan Wijnhorst, Marco de Goede, Henk Oostdam en Wim van Tuijl.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 oktober heeft het CDA de kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Marjon Verkleij neemt als lijsttrekker de eerste plaats in.

Op plaats 2 staat huidig wethouder Kees van Velzen, op nummer 3 zittend raadslid Helma van der Louw uit Boskoop. Op plaatsen 4 en 5 staan commissielid Vanessa Scholtens en raadslid Mark Vermeulen. Met de nieuwe kandidaten Johan Wijnhorst uit Alphen aan den Rijn, Jeroen van Gool uit Hazerswoude-Dorp, Henk Oostdam en Pieranna van Rijn, beiden uit Boskoop en Ronald Hendricx uit Alphen aan den Rijn vormen zij samen de eerste 10 kandidaten.

De eerste 13 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld. De overige kandidaten nemen een niet-verkiesbare plaats in. Van de huidige fractie keren Joost van Beek, Jos Ensink en René Vrugt niet meer terug. Zij staan op een onverkiesbare plaats op de lijst. Ook huidig wethouder Han de Jager staat op een onverkiesbare plaats.

Het CDA in Alphen aan den Rijn heeft een lijst met 50 kandidaten vastgesteld, het maximale aantal. De helft van de kandidatenlijst bestaat uit nieuwe mensen. Bij de eerste 13 staan maar liefst zeven nieuwe kandidaten. “Ons doel was om de kandidatenlijst ten opzichte van de vorige verkiezingen te vernieuwen en te verjongen. Daarin zij we geslaagd, niet alleen in een vernieuwing van 50%, maar ook omdat de gemiddelde leeftijd met drie jaar omlaag is gegaan”, aldus bestuursvoorzitter Wim van Tuijl.

Programma Algemene Ledenvergadering 24 oktober 2017

Op dinsdag 24 oktober vindt in het Dorpshuis de Juffrouw, Dorpsstraat 250, 2391 CK Hazerswoude-dorp de Algemene Ledenvergadering plaats, aanvang 19.30 uur.

De agenda is als volgt:
1 Opening en mededelingen
Voortgang totstandkoming Verkiezingsprogramma door Hans Demoed, voorzitter Programmateam.
2 Verslag vorige vergadering 26 september jl.
3 Waarom? Daarom CDA!
Een inleiding door de heer Bert Kruit over de meerwaarde van het CDA in de (lokale) politiek.
4 Verkiezing lijsttrekker
Het CDA Alphen aan den Rijn stelt de leden voor Marjon Verkleij-Lemmers (58) te verkiezen als lijsttrekker van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Marjon Verkleij is de huidige fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Zij voert daar als fractievoorzitter de grootste fractie in de Alphense raad aan. Marjon zit sinds 2010 in de gemeenteraad.. Ook bij de vorige verkiezingen, in 2013, was Marjon Verkleij lijsttrekker. Die verkiezingen stonden in het teken van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude.
De leden wordt geadviseerd Marjon te benoemen tot lijsttrekker. Zij is enige kandidaat. De Adviescommissie Kandidaatstelling heeft unaniem en zonder enig voorbehoud een positief advies gebracht.
Tegenkandidaat
De leden hebben het recht een tegenkandidaat voor te dragen. Deze voordracht kan tot uiterlijk voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij het bestuur.
5 Toespraak door de gekozen lijsttrekker
6 Vaststelling Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018
De Adviescommissie Kandidaatstelling stelt de ALV voor de Advieslijst Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2018, zoals deze aan u is voorgelegd, vast te stellen.
De voorzitter van deze commissie, Han de Jager, licht de totstandkoming van de Advieslijst toe.
De leden hebben het recht de Advieslijst te wijzigen, met uitzondering van de lijsttrekker. Wijzigingen kunnen worden ingebracht tijdens de behandeling van dit onderwerp.
Wijziging van de lijst door nieuwe kandidaten voor te dragen is slechts mogelijk indien deze kandidaten zijn geplaatst op de Alfabetische groslijst. Personen buiten de groslijst kunnen niet meer worden voorgedragen.
Op grond van de Kieswet mag de Kandidatenlijst maximaal 50 kandidaten bevatten. Op de Advieslijst is het maximale aantal kandidaten opgenomen.
7 Benoeming bestuurslid
Het bestuur stelt voor de heer Peter Hoekstra te benoemen tot bestuurslid. Peter Hoekstra zal zich persoonlijk introduceren.
8 Afsluiting door de voorzitter Wim van Tuijl  om 22.15uur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering / vaststellen kandidatenlijst en lijsttrekker

Marjon Verkleij opnieuw lijsttrekker

CDA Alphen aan den Rijn kiest lijsttrekker voor gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het CDA in Alphen aan den Rijn stelt de leden voor Marjon Verkleij-Lemmers (58) te verkiezen als lijsttrekker van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Marjon Verkleij is de huidige fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Zij voert daar als fractievoorzitter de grootste fractie in de Alphense raad aan. Marjon zit sinds 2010 in de gemeenteraad.

Ook bij de vorige verkiezingen, in 2013, was Marjon Verkleij lijsttrekker. Die verkiezingen stonden in het teken van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude.
De leden wordt geadviseerd Marjon te benoemen tot lijsttrekker. Zij is enige kandidaat. De leden van het CDA Alphen aan den Rijn mogen evenwel tegenkandidaten voordragen. De verkiezing van de lijsttrekker vindt plaats op 24 oktober 2017. Dan wordt ook de kandidatenlijst van het CDA voor de verkiezingen van 2018 vastgesteld.

De bijeenkomst is bij De Juffrouw Zalencentrum, Dorpsstraat 250, 2391 CK  Hazerswoude-Dorp en begint om 20:00 uur.

Alphen aan den Rijn, 13 oktober 2017

Fractieflits oktober 2017

Na de vakantieperiode is de gemeenteraad Alphen aan den Rijn en hiermee ook de CDA fractie weer bij elkaar geweest in de gemeenteraad van september. Hierover zijn  de volgende onderwerpen aan bod gekomen in de Fractieflits van oktober 2017.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u altijd contact opnemen met een van de Raads- of commissieleden.