Ellen Verkoelen verlaat CDA-Fractie

Afgelopen woensdag heeft de CDA-fractie Zuid-Holland besloten om zonder Ellen Verkoelen verder te gaan. De fractie voelde zich genoodzaakt dit besluit te nemen, nadat bekend werd dat Ellen politiek actief is geworden voor de partij 50PLUS. Zij wil zich voor die partij ook inzetten bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in Rotterdam en heeft zich beschikbaar gesteld voor hun kandidatenlijst.

Hierdoor is er onvoldoende fundament om met elkaar verder te werken binnen de fractie van het CDA. De fractie en het Dagelijks Bestuur betreuren de ontstane situatie en willen u met dit bericht informeren.

Ellen Verkoelen heeft zich jarenlang ingezet voor het CDA, de afgelopen zes jaar als Statenlid. Haar inzet en energie voor de partij en voor de inwoners van onze provincie verdient alle waardering. De door haar gemaakte keuze voor een andere partij doet daar niets aan af.

Zowel bestuur als fractie hechten er waarde aan om met Ellen te spreken over de gevolgen van haar vertrek uit de fractie en hebben de intentie om goede afspraken te maken over de formaliteiten die voortkomen uit dit onontkoombare besluit.

Na de verkiezingen in 2015 zijn de fractie en onze gedeputeerde Adri Bom-Lemstra met veel inzet en enthousiasme aan de slag gegaan voor de inwoners van onze provincie. U kunt er uiteraard op rekenen, dat we ook in de veranderde samenstelling ons met dezelfde motivatie en overtuiging daarvoor blijven inzetten.

Wij vinden het van belang u als leden van het CDA zo spoedig mogelijk te informeren. Wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan wordt u vanzelfsprekend op de hoogte gesteld. Mocht u ondertussen vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

namens de fractie, namens het bestuur,
Meindert Stolk, fractievoorzitter                                                   Relus Breeuwsma, voorzitter
tel. (06) 22 39 05 01 tel.                                                                     (06) 15 12 37 84