Gewijzigde samenstelling CDA Fractie

Peter Bontekoe heeft besloten de fractie van het CDA in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn met de start van het zomerreces te verlaten. Peter stelt zich niet meer herkiesbaar voor het CDA en ziet af van een plaats op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor deze partij.

Peter Bontekoe heeft te kennen gegeven dat hij onvoldoende voldoening heeft kunnen halen uit het dienen van de CDA-achterban in fractieverband en om die reden gaat hij nu als eenmansfractie verder.

De fractie heeft zich tot het uiterste ingespannen om Peter voor het CDA te behouden. Het is spijtig dat dit niet is gelukt. Peter heeft aangegeven zijn zetel niet beschikbaar te stellen aan de CDA-fractie. Het CDA betreurt deze stap.

Het CDA blijft zich onverminderd inzetten voor alle inwoners, bedrijven en instellingen in alle kernen van onze gemeente. Het CDA Alphen aan den Rijn dankt Peter voor zijn inzet voor het CDA in de afgelopen jaren. Het CDA  wenst hem het goede toe.