Bouw mee met het CDA

Oproep aan de leden van het CDA Alphen aan den Rijn

Binnenkort (29 juni a.s.) bespreekt de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn de Kadernota 2018 en de Perspectiefbrief 2018.  

Met de Kadernota 2018 Alphen ad Rijn geeft het college richting aan de voorbereiding van de aankomende Programmabegroting 2018-2021. In de Kadernota schetst het college hoe zij het ingezette beleid wilt voortzetten en doet daarbij voorstellen aan de raad.

De Perspectiefbrief 2017 is bedoeld om een aantal belangrijke opgaven te adresseren die in de volgende bestuursperiode (2018-2022) gaan spelen.
De CDA-fractie bereidt zich voor op de inbreng tijdens de algemene beschouwingen op donderdag 29 juni. De CDA-fractie nodigt leden van harte uit hierover met de fractie van gedachten te wisselen.

Deze bijeenkomst is alleen voor leden van CDA Alphen aan den Rijn en wordt gehouden op maandag 26 juni 2017, van 19:00 tot 20:00 in het Stadhuis. In verband met de beschikbare ruimte wordt u verzocht, indien u van plan bent om te komen, u vooraf aan te melden via jos.ensing@ziggo.nl of mrverkleij@gmail.com  Aanmelden kan tot 23 juni 2017.  

 

 

CDA Fractieflits juni

CDA Fractieflits juni met veel actuele informatie waaronder: